Mimořádná situace: provoz a fungování DAMU od 26. října do 1. listopadu 2020

Mimořádná situace z důvodu epidemie COVID-19 a provoz a fungování Divadelní fakulty od pondělí 26. října 2020 (do 1. 11. 2020)

Vzhledem k pokračující nepříznivé epidemiologické situaci a v reakci na nově vyhlášená vládní opatření bude s účinností od pondělí 26. října 2020 (s platností do neděle 1. 11. 2020), pokračovat následující provoz a fungování Divadelní fakulty:

Provoz administrativy je nadále omezen na nejnutnější podporu. Úřední hodiny jsou stanoveny na úterý a čtvrtek, vždy od 9 hod. do 13 hod. Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat v těchto úředních hodinách na základě předchozí telefonické domluvy.   

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

V Praze, 22. října 2020   

22. říjen 2020

.