Mimořádná situace: provoz a fungování DAMU od 19. do 25. října 2020

Mimořádná situace z důvodu epidemie COVID-19 a provoz a fungování Divadelní fakulty od pondělí 19. října 2020 (do 25. října 2020)

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a v reakci na veškerá aktuálně vyhlášená vládní opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy bude s účinností od pondělí 19. října 2020 (s platností do neděle 25. října 2020), následující provoz a fungování Divadelní fakulty:

Provoz administrativy je omezen na nejnutnější podporu. Úřední hodiny jsou stanoveny na úterý a čtvrtek, vždy od 9 hod. do 13 hod. Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat v těchto úředních hodinách na základě předcházející telefonické domluvy.   

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

16. říjen 2020

.