Program 11. zasedání AS DAMU 8. 10. 2020

Termín: 8.10.2020, 16:00

Místo: Hallerův sál

Termín pro podání podnětů k projednání:             29.9.2020

Členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Kis, Prokop Novák, Emil Rothermel, Samuel Toman

Pozvaní hosté: doc. MgA. Daniela Jobertová, Ph.D.

Návrh programu zasedání:

  1. Projednání programu zasedání
  2. Zápis z předchozího zasedání
  3. Nominace kandidátů pro volbu rektora
  4. Příprava voleb děkana DAMU

 

2. říjen 2020

.