Výuka na VŠ s účinností od 21. září 2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy, kterým se s účinností ode dne 21. září 2020 od 0:00 hodin do 31. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje:

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole.

Pro Divadelní fakultu AMU to však neznamená omezení veškeré prezenční výuky, jelikož jsou stanoveny výjimky.

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI SE NEVZTAHUJE NA:

 

19. září 2020

.