Vyhláška děkanky a tajemnice DAMU k zastupování a provozu DAMU v době hlavních prázdnin

Vyhláška č. 1/2020 o zastupování a provozu DAMU v době hlavních prázdnin

(1. 7. 2020– 31. 8. 2020)

Přehled dovolených pracovníků administrativy a technické správy je k dispozici na sekretariátu děkanky (Karlova 26, Praha 1).

Zastupováním děkanky fakulty v neodkladných záležitostech budou v době její dovolené pověřeni proděkani: doc. Jakub Korčák nebo prof. Jaroslav Provazník nebo doc. Marek Bečka.  

Zastupováním tajemnice fakulty budou v případě její nepřítomnosti pověřeni:

Provoz fakulty:

pozn. pokud se rozvolní aktuálně platná vládní a hygienická nařízení v souvislosti s COVID19, bude přístup studentů do budovy fakulty po dobu letních prázdnin (1.7.-31.8.2020) dále upraven samostatnou vyhláškou, do té doby platí veškerá stávající opatření (limit 15 osob ve skupině, neměnné složení skupin, čestná prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění, hlášení plánovaných příchodů studentů a pedagogů a využití učeben na vrátnici – zajistí sekretariáty kateder, nošení roušek ve vnitřních prostorách vyjma hereckých zkoušek, dezinfekce rukou, a další)   

Studijní oddělení (SO) – úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí – čtvrtek od 10:00 do 13:00 hod.; od pondělí 20. 7. 2020 do pátku 14. 8. 2020 je SO uzavřeno (neodkladné a urgentní záležitosti je možné řešit se SO DAMU pouze po předchozí telefonické nebo emailové dohodě).

Počítačová učebna - bude od 7. 7. 2020 do 31. 8. 2020 z důvodu stavebně – investiční akce (překabeláž Středního traktu) zcela uzavřena. Počítače na chodbách v budově zůstávají v provozu.

Knihovna DAMU (letní provoz):

         Od 29. 6. do 3. 7. 2020: pondělí – pátek - zkrácené úřední hodiny od 10h do 15h

         Od úterý 7. 7. 2020 do pátku 14. 8. 2020 bude knihovna zcela uzavřena

Od 17. 8. do 31. 8. 2020: omezený provoz – úterý a čtvrtek od 10h do 13 h

         Září: otevřeno pondělí až pátek - od 10 do 14 hod.

         Běžný provoz knihovny bude zahájen v úterý 29. 9. 2020.

Stavební práce a provozní omezení:

Od úterý 1. 9. 2020 bude obnoven normální provoz fakulty.

 

Ing. Iva Štveráková, v.r.                                 Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová, v.r.

tajemnice fakulty                                           děkanka fakulty

17. červen 2020

.