Program zasedání AS DAMU 12. 5. 2020 - aktualizace

Termín: 12. 5. 2020, 15:00

Místo: zasedání proběhne online, prostřednictvím MS Teams

Termín pro podání podnětů k projednání:  29. 4. 2020

Návrh programu zasedání:

  1. Program zasedání
  2. Zápis z předchozího zasedání
  3. Rozpočet DAMU a DISKu
  4. Disciplinární komise
  5. Dlouhodobý záměr DAMU 2020
  6. Změny přijímacích řízení na DAMU v roce 2020
  7. Podmínky přijímacího řízení BcA. programu KTK v roce 2020
  8. Věcné záměry MgA. a Ph.D. programů KTK
5. květen 2020

.