Fakultní stipendia v tíživé sociální situaci

Studenti, kteří se chtějí ucházet o řádné fakultní sociální stipendia v tíživé situaci, učiní tak prostřednictvím formuláře Žádost – fakultní stipendium v tíživé sociální situaci (naleznete v příloze nebo po rozkliknutí zde). 

Je nutné doložit veškeré skutečnosti uvedené v žádosti. Státní sociální stipendisté doloží potvrzení z úřadu práce.

Formuláře zasílejte Studijnímu oddělení elektronickou formou na katerina.maxova@damu.cz  a to do 7. 5. 2020.

Jedná se o standardní semestrální stipendia vyplácená pravidelně – nesouvisejí tedy s mimořádnou situací v důsledku pandemie COVID-19.

 

7. duben 2020

Dokumenty:

Žádost - fakultní stipendium v tíživé sociální situaci


.