MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA NA PODPORU V TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI V DŮSLEDKU PANDEMIE COVID-19.

Studenti postižení finanční tísní v důsledku mimořádných opatření vlády souvisejících s výskytem koronaviru mohou žádat o mimořádné sociální stipendium. Žádosti studenti podají prostřednictvím formuláře (viz. příloha), který pak vyplněný a včetně potřebných dokumentů zašlou emailem na katerina.maxova@damu.cz , do 14. 4. 2020. 

Jakékoliv dotazy k žádosti směřujte na Studijní odd., pí Maxová.

Stipendijní komise bude zasedat v termínu 20. 4. 2020 mezi 13.00 - 16.00 hodinou. Buďte v této době k zastižení na mobilním telefonu v případě potřeby ujasnění detailů k žádostem.

 

7. duben 2020

Dokumenty:

Žádost - mimořádné stipendium COVID-19


.