Zasedání umělecké rady DAMU dne 11. března 2020 ve 14.00 hodin

v zasedací místnosti DAMU, střední trakt, 2. patro

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

9. březen 2020

.