24. Divadelní Flora - VÝZVA pro studenty DAMU

 

VÝZVA – účast na studentském programu 24. ročníku festivalu DIVADELNÍ FLORA

 

Ve dnech 13. – 24. května 2020 se koná v Olomouci již 24. Divadelní Flora (program naleznete v příloze). Divadelní fakulta AMU v Praze vyjádřila zájem o spolupráci na tomto projektu a v rámci studentského programu FloraLab má k dispozici 10 účastnických míst pro studenty DAMU.

 

O programu: Snaha systematičtěji propojit uměnovědná studia s divadelní praxí stála před třemi lety u zrodu programu FloraLab. Cílem a smyslem projektu je provázat studentské komunity z českých a slovenských vysokých divadelních škol a vytvořit kritickou „festivalovou laboratoř“. V ní se za účasti osobností z řad festivalových hostů i teoretiků bude živě diskutovat o představeních letošní DF, ale také o trendech a formách současného evropského divadla. Součástí programu budou semináře, besedy s tvůrci i odborníky na festivalem exponovaná témata (pořádané také např. ve spolupráci s mediálními partnery festivalu - týdeníkem Respekt a Českým rozhlasem Vltava), prezentace, workshopy, filmové projekce nebo komentované prohlídky.

 

Podmínky účasti na festivalu:

  1. Akreditační poplatek:
  1. Ubytování:

DAMU studentům poskytne formou stipendia příspěvek na výše uvedené náklady (akreditační poplatek, náklady na ubytování), a to do max. výše 3500,- Kč/student dle délky účasti na festivalu.

 

Povinnosti účastníků festivalů z řad studentů DAMU:

Každý student, který se za DAMU zúčastní tohoto festivalu, zpracuje následně (nejpozději do konce června t.r.) stručnou závěrečnou zprávu, která bude obsahovat stručné osobní zhodnocení a reflexi účasti na festivalu/festivalu obecně (+ příp. autorský text/mediální výstup nebo odkaz/link na něj, pokud by student o festivalu něco publikoval). Tuto zprávu student odevzdá na své katedře, resp. zašle elektronicky na adresu tajemníka/tajemnice své katedry.

 

Zájemci z řad studentů DAMU nechť se přihlásí na adrese iva.stverakova@damu.cz, a to nejpozději do pondělí 23. března 2020. (v kopii uvést tajemníka/tajemnici katedry).

 

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, v.r.

Děkanka DAMU

4. březen 2020

Dokumenty:

24. Divadelní Flora - program


.