Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se koná podle §§ 71–75 zákona v oboru Dramatická umění.

23.02.2023

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška MgA. Vladimíra Nováka, Ph.D.

 

26.10.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška Mgr. Radovana Lipuse, Ph.D.

 

26.10.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška MgA. Markéty Potužákové, Ph.D.

 

14.06.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení MgA. Vladimíra Nováka, Ph.D.

 

24.03.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení MgA. Markéty Potužákové, Ph.D.

 

24.03.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení Mgr. Radovana Lipuse, Ph.D.

 

10.12.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. MgA. Vratislava Šrámka

 

16.11.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

 

16.11.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška MgA. Ivany Vostárkové

 

14.06.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

 

19.04.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení Mgr. Ivany Vostárkové

 

04.03.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Profesorské řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka

 

04.03.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. Jiřího Lössla

 

13.02.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení MgA. Jiřího Adámka, Ph.D.

 

13.02.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení MgA. et Mgr. Ivany Sobkové

 

23.01.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

 

23.01.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. Tomáše Pavelky

 
Řízení ke jmenování profesorem
Habilitační řízení

Řízení ke jmenování profesorem

Obor, ve kterém je DAMU oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 82, odst. 1, 5, § 87 písm. g), § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Dramatická umění na dobu platnosti do 31. května 2024 pro Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze.

Informace o náležitostech řízení

Návrh předkládá uchazeč děkanovi fakulty spolu s následujícími přílohami:

 • název oboru - Dramatická umění,
 • písemné doporučení alespoň 2 profesorů téhož oboru nebo oborů příbuzných,
 • životopis (včetně kontaktní adresy a telefonu)*,
 • doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných příslušných titulech,
 • přehled pedagogické praxe,
 • seznam vědeckých, odborných, nebo uměleckých prací*,
 • přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží - tuzemských i zahraničních*,
 • případné další doklady, osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci,
 • téma profesorské přednášky.

Upozornění:

Veškeré přílohy (zejména životopis, seznam uměleckých a/nebo vědeckých prací a přehled pedagogické praxe) musejí být odevzdány na samostatných listech a obsahovat čitelné jméno kandidáta. Přílohy označené hvězdičkou musejí být vlastnoručně podepsány.

Habilitační řízení

Obor ve kterém je DAMU oprávněna konat habilitační řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 82, odst. 1, 5, § 87 písm. g), § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Dramatická umění na dobu platnosti do 31. května 2024 pro Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze.

Informace o náležitostech docentských habilitací

Návrh předkládá uchazeč děkanovi fakulty spolu s následujícími přílohami:

 • název oboru - Dramatická umění,
 • životopis (včetně kontaktní adresy a telefonu)*,
 • doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných příslušných titulech,
 • přehled pedagogické praxe,
 • seznam vědeckých, odborných, nebo uměleckých prací*,
 • přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží ­­- tuzemských i zahraničních*,
 • případné další doklady, osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci,
 • téma habilitační přednášky,
 • habilitační práci (3 exempláře + elektronický nosič).

Habilitační prací se rozumí:

 • písemná práce,
 • soubor uveřejněných vědeckých prací,
 • tiskem vydaná monografie, která přináší nové poznatky,
 • umělecký výkon nebo umělecké dílo nebo jejich soubor, kterým je např. vynikající veřejná umělecká činnost.

Upozornění:

Pokud uchazeč předkládá habilitační práci podle § 72, odst. 3, písm. d zákona (vynikající umělecké dílo nebo umělecký výkon, zpravidla však jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost celostátního významu), je tato práce doplněna písemnou reflexí umělecko-pedagogické činnosti v rozsahu nejméně 30 normostran. Docentura je hodnost pedagogická, a aby členové umělecké rady i členové jimi jmenovaných komisí měli co posuzovat, je třeba popsat metodu, cíl a hlavní principy výuky příslušného oboru.

Veškeré přílohy (zejména životopis, seznam uměleckých a/nebo vědeckých prací a přehled pedagogické praxe) musejí být odevzdány na samostatných listech a obsahovat čitelné jméno kandidáta. Přílohy označené hvězdičkou musejí být vlastnoručně podepsány.

Dokumenty

Mgr. Michal Somoš

Proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti a uměleckou činnost

E-mail: michal.somos@damu.cz
Telefon: ['+420 776 250 812']
Detail osoby
FOTO Mgr. Michal SOMOŠ


.