Závěrečná práce, státní zkouška

INFO

Termíny a požadavky se liší pro jednotlivé katedry - podrobné informace najdete na stránkách kateder.


Aktuálně

Termíny

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 30. 6. 2021 1. 9. 2021 -
8. 9. 2021
Bakalářskou práci odevzdávejte po předchozí dohodě s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 30. 6. 2021 1. 9. 2021 -
8. 9. 2021
Magisterský projekt i magisterskou práci odevzdávejte po předchozí domluvě s tajemnicí katedry
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 28. 7. 2021 9. 9. 2021 -
10. 9. 2021
Diplomové práce odevzdávejte tajemnici katedry Ditě Nekolné nejpozději 28 .7. do 15.00 hod.
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 28. 7. 2021 9. 9. 2021 -
10. 9. 2021
Diplomové práce odevzdávejte tajemnici katedry Ditě Nekolné nejpozději 28 .7. do 15.00 hod.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 23. 8. 2021 13. 9. 2021 -
14. 9. 2021
Bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) odevzdat nejpozději 23.8.2021 tajemnici KALD J.Nohové.
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
do 24. 8. 2021 13. 9. 2021
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
do 24. 8. 2021 13. 9. 2021
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 23. 8. 2021 13. 9. 2021 -
14. 9. 2021
Bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) odevzdat nejpozději 23.8.2021 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 23. 8. 2021 13. 9. 2021 -
14. 9. 2021
Bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) odevzdat nejpozději 23.8.2021 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2021 15. 9. 2021 -
16. 9. 2021
Magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) odevzdat nejpozději 23.8.2021 tajemnici KALD J.Nohové.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2021 15. 9. 2021 -
16. 9. 2021
Magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) odevzdat nejpozději 23.8.2021 tajemnici KALD J.Nohové.
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2021 15. 9. 2021 -
16. 9. 2021
Magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) odevzdat nejpozději 23.8.2021 tajemnici KALD J.Nohové.
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2021 15. 9. 2021 -
16. 9. 2021
Magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) odevzdat nejpozději 23.8.2021 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Magisterský
do 23. 8. 2021 20. 9. 2021 -
21. 9. 2021
Datun zkoušky bude upřesněno.
Režie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2021 20. 9. 2021 -
21. 9. 2021
Termín zkoušky bude upřesněn.
Dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2021 20. 9. 2021 -
21. 9. 2021
Termín zkoušky bude upřesněn

Navazující magisterský
do 23. 8. 2021 20. 9. 2021 -
21. 9. 2021
Režie-dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Bakalářský
do 1. 9. 2021 23. 9. 2021
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Navazující magisterský
do 23. 8. 2021 23. 9. 2021 pro český i anglický program
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Bakalářský
do 23. 8. 2021 23. 9. 2021 pro český i anglický program
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 1. 9. 2021 23. 9. 2021
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 1. 9. 2021 23. 9. 2021 Kostým a maska
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 1. 9. 2021 23. 9. 2021 Film a televize
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 1. 9. 2021 23. 9. 2021
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Bakalářský
do 24. 8. 2021 24. 9. 2021 pro český i anglický program
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Navazující magisterský
do 24. 8. 2021 24. 9. 2021 pro český i anglický program
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 19. 11. 2021 4. 1. 2022 -
12. 1. 2022
Odevzdání bakalářské práce domluvte předem s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 19. 11. 2021 4. 1. 2022 -
12. 1. 2022
Magisterskou práci i magisterský projekt odevzdávejte prosím po předchozí dohodě s tajemnicí katedry
Herectví činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Magisterský
do 10. 12. 2021 6. 1. 2022 -
7. 1. 2022
Termín bude upřesněn.
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 4. 1. 2022 10. 2. 2022 -
11. 2. 2022
Diplomové práce odevzdávejte tajemnici katedry Ditě Nekolné nejpozději 4. 1. 2022 do 15.00 hod.
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 4. 1. 2022 10. 2. 2022 -
11. 2. 2022
Diplomové práce odevzdávejte tajemnici katedry Ditě Nekolné nejpozději 4. 1. 2022 do 15.00 hod.

.