Závěrečná práce, státní zkouška

INFO

Termíny a požadavky se liší pro jednotlivé katedry - podrobné informace najdete na stránkách kateder.


Aktuálně

Termíny

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 30. 4. 2022 31. 5. 2022 -
8. 6. 2022
Magisterskou práci i magisterský projekt odevzdávejte prosím po předchozí dohodě s tajemnicí katedry
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Bakalářský
do 6. 5. 2022 6. 6. 2022 pro český i anglický program
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 10. 5. 2022 10. 6. 2022 Diplomové práce odevzdávejte tajemnici katedry Ditě Nekolné nejpozději 10. 5. 2022 do 14 hodin v kancelář R309.
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 16. 5. 2022 13. 6. 2022 -
14. 6. 2022
Termín 13. - 14.6. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 16.5.2022tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma bakalářské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 31. ledna 2022 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 16. 5. 2022 13. 6. 2022 -
14. 6. 2022
Termín 13. - 14.6. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 16.5.2022tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma bakalářské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 31. ledna 2022 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 16. 5. 2022 13. 6. 2022 -
14. 6. 2022
Termín 13. - 14.6. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 16.5.2022tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma bakalářské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 31. ledna 2022 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Navazující magisterský
do 13. 5. 2022 13. 6. 2022 pro český i anglický program
Režie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 17. 5. 2022 14. 6. 2022 Termín zkoušky je 14. 6.2022
Dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 17. 5. 2022 14. 6. 2022 Termín zkoušky je 14. 6. 2022
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 16. 5. 2022 15. 6. 2022 -
16. 6. 2022
Termín 15. - 16.6. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 16.5.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 16. 5. 2022 15. 6. 2022 -
16. 6. 2022
Termín 15. - 16.6. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 16.5.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 16. 5. 2022 15. 6. 2022 -
16. 6. 2022
Termín 15. - 16.6. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 16.5.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Herectví činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Magisterský
do 17. 5. 2022 15. 6. 2022 Termín zkoušky 15.6.202
Alternativní a loutkové divadlo Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 16. 5. 2022 15. 6. 2022 -
16. 6. 2022
Termín 15. - 16.6. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 16.5.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 16. 5. 2022 15. 6. 2022 -
16. 6. 2022
Termín 15. - 16.6. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 16.5.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Scénografie - Divadelní scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 1. 6. 2022 16. 6. 2022
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 1. 6. 2022 16. 6. 2022 Filmová a televizní scénografie
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 1. 6. 2022 16. 6. 2022
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 1. 6. 2022 16. 6. 2022
Scénografie - Filmová scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 1. 6. 2022 16. 6. 2022
Scénografie - Kostým a maska Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 1. 6. 2022 16. 6. 2022
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 1. 6. 2022 16. 6. 2022 Kostým a maska
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 17. 5. 2022 17. 6. 2022 Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 17. 5. 2022 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné - kancelář R309.
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
do 20. 5. 2022 20. 6. 2022
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
do 20. 5. 2022 20. 6. 2022

Bakalářský
do 23. 5. 2022 20. 6. 2022
Režie-dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Bakalářský
do 6. 6. 2022 27. 6. 2022
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 24. 5. 2022 28. 6. 2022 -
29. 6. 2022
Diplomovou práci odevzdávejte po dohodě s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 30. 6. 2022 6. 9. 2022 -
14. 9. 2022
Magisterskou práci i magisterský projekt odevzdávejte prosím po předchozí dohodě s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 30. 6. 2022 6. 9. 2022 -
14. 9. 2022
Diplomovou práci odevzdávejte po dohodě s tajemnicí katedry
Scénografie - Filmová scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 8. 9. 2022
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 27. 7. 2022 8. 9. 2022 -
9. 9. 2022
Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 27. 7. 2022 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné - kancelář R309.
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 8. 9. 2022
Scénografie Katedra scénografie
Bakalářský
do 22. 8. 2022 8. 9. 2022
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
8. 9. 2022 Kostým a maska
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 27. 7. 2022 8. 9. 2022 -
9. 9. 2022
Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 27. 7. 2022 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné - kancelář R309.
Scénografie - Kostým a maska Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 8. 9. 2022
Scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 8. 9. 2022 Filmová a televizní scénografie
Scénografie - Divadelní scénografie Katedra scénografie
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 8. 9. 2022
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Bakalářský
do 12. 8. 2022 12. 9. 2022
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2022 12. 9. 2022 -
13. 9. 2022
Termín 12. - 13.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma bakalářské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 31. ledna 2022 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Teorie a kritika Katedra teorie a kritiky
Navazující magisterský
do 12. 8. 2022 12. 9. 2022
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2022 12. 9. 2022 -
13. 9. 2022
Termín 12. - 13.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma bakalářské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 31. ledna 2022 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2022 12. 9. 2022 -
13. 9. 2022
Termín 12. - 13.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma bakalářské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 31. ledna 2022 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Alternativní a loutkové divadlo Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové. Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Navazující magisterský
do 19. 8. 2022 19. 9. 2022 pro český i anglický program
Herectví činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Magisterský
do 23. 8. 2022 20. 9. 2022 -
21. 9. 2022
Termín zkoušky bude upřesněn.
Režie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2022 20. 9. 2022 -
21. 9. 2022
Termín zkoušky bude upřesněn.
Dramaturgie činoherního divadla Katedra činoherního divadla
Navazující magisterský
do 23. 8. 2022 20. 9. 2022 -
21. 9. 2022
Termín zkoušky bude upřesněn.

.