Studijní oddělení

Administrativně zajišťuje mimo jiné přípravu a distribuci informační brožury o přijímacích zkouškách,  přihlášky ke studiu, vyrozumění o výsledcích přijímacích zkoušek, zápisy do studia a do vyšších ročníků, průběh studia, státní bakalářské a magisterské zkoušky, postupové zkoušky, promoce, ubytování na vysokoškolských kolejích, vedení matriky a veškerých statistických údajů o studiu, žádosti o stipendia, potvrzení a výpisy z evidence studentů.

Předpisy

Úřední hodiny

pondělí - středa 13.00 - 15.00

úterý - čtvrtek 10.00 - 12.00

Studijní oddělení DAMU
Karlova 26, 116 65 Praha 1

Kontakt: telefon / e-mail
234 244 210 /
234 244 285 /


Kontakty

Mgr. Michal Somoš

Proděkan pro pedagogické a studijní záležitosti a uměleckou činnost

E-mail: michal.somos@damu.cz
Telefon: ['+420 776 250 812']
Detail osoby
FOTO Mgr. Michal SOMOŠ

Lenka Kovalevská

Referent studijního oddělení

E-mail: lenka.placha@damu.cz
Telefon: 234 244 285
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Kateřina Maxová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.maxova@damu.cz
Telefon: 234 244 210
Detail osoby
Bez obrázku

Marie Pejřimovská

Referent studijního oddělení - doktorské studium a studium v angličtině

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 281
Detail osoby
Bez obrázku

Důležité dokumenty


.