Krátkodobé pobyty (IP- Mezinárodní spolupráce/Zahraniční mobilita studentů)

V rámci programu IP - Mezinárodní spolupráce/Zahraniční mobilita studentů může škola poskytnout finanční podporu studentům, kteří se chystají realizovat krátkodobý studijní nebo profesní pobyt na zahraniční (evropské i mimoevropské) instituci, s níž nemá fakulta uzavřenou bilaterální smlouvu Erasmus+. DAMU v tomto případě není zprostředkovatelem kontaktu se zahraniční institucí, student iniciuje pobyt na zahraniční instituci sám. Tuto podporu nelze nárokovat a její přidělení záleží na aktuálním rozpočtu IP programu.

Dokumenty ke stažení

Postup a podmínky

Studenti, kteří mají zájem žádat o finanční podporu z programu IRP - Mezinárodní spolupráce v kalendářním roce 2022, podávají písemné žádosti do 31. ledna 2022 na mezinárodní oddělení DAMU.

Je nutné vypracovat přesný projekt studia/stáže, a to písemně v rozsahu cca 2 stran, případně s podpůrnou obrazovou nebo video dokumentací. Projekt bude obsahovat:

  • popis cílové instituce a doklad o jejím souhlasu (zvací dopis, email apod.)
  • termín pobytu
  • studijní či pracovní záměr, plán, cíle a výstupy
  • finanční plán, doplňkové informace, přílohy
  • písemný souhlas vedoucího katedry s výjezdem (formulář Žádost)

Dokumentaci prosím odevzdejte v tištěné podobě mezinárodnímu oddělení DAMU (kancelář K334 - Zora Hermochová).

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě interního výběrového řízení po posouzení předložených projektů. Žadatelé jsou s výsledky výběrového řízení seznámeni, výsledky výběrového řízení jsou následně k dispozici v mezinárodním oddělení DAMU.

Před výjezdem musí student na své domovské katedře vyřešit otázku zameškaných hodin a případné uznání předmětů absolvovaných v hostitelské instituci.

Student oznámí místo a dobu zahraničního pobytu studijnímu oddělení a přibližně měsíc před odjezdem se dostaví k sepsání finanční dohody na mezinárodním oddělení DAMU. Součástí finanční dohody je číslo účtu studenta, kam mu bude zasláno stipendium, včetně kódů IBAN a SWIFT/BIC (nezapomeňte přinést s sebou).

Na dobu svého pobytu v zahraniční si student musí uzavřít cestovní pojištění léčebných výloh, doporučuje se i uzavření úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Po návratu ze zahraničí student odevzdá na mezinárodním oddělení DAMU vyplněný formulář Confirmation of Study Period s podpisem a razítkem přijímající instituce, a písemnou závěrečnou zprávu o průběhu stáže (formulář Závěrečná zpráva).

Další možnosti

Přes 500 volně přístupných on-line kurzů z různých studijních oborů, akreditovaných předními světovými univerzitami naleznete na tomto odkazu.

Kurzy jsou v anglickém jazyce.


.