Studijní materiály


Elektronické studijní podpory k jednotlivým předmětům naleznete:

a) na Moodle AMU

b) na Sdílených dokumentech/Studijní opory/CJP

.