Online výuka v letním semestru 2020-21

 

Výuka v období 24.5. - 4. 6. 2021

Během posledních dvou týdnů v letním semestru zůstává výuka všech povinně volitelných, volitelných jazykových předmětů + předmětu Anglický jazyk pro odborné účely v online režimu. Výuka ostatních povinných předmětů může po dohodě s vyučujícím proběhnout v prezenčním režimu za zachování bezpečnostních opatření (negativní antigenní test, roušky, rozestupy min. 1,5 metru). Ostatní opatření související s výukou a ukončování předmětů (viz níže) zůstávají v platnosti.

 

 

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci bude i v letním semestru výuka jazykových předmětů, zajišťovaných CJP, probíhat distanční formou (online MS Teams, popř. jiné platformy + u předmětu AJ pro odborné účely také studijní materiály v Moodlu).

Pro zajištění efektivní online výuky velmi doporučujeme používat funkční kameru, mikrofon, popř. také sluchátka.   

Začátek online výuky v letním semestru: pondělí 1. března (konec výuky: pátek 4. června 2021).

Při zapsání předmětu v KOSu jste byli automaticky přidáni jako členové do příslušného týmu v MS Teams, zároveň by Vám měl přijít automatický e-mail (na školní emailovou adresu) s odkazem na tým.

Pokud Vám e-mail nepřišel, prosím zkontrolujte, zda máte nastavené přeposílání ze školní adresy na soukromou, nebo zda Vám e-mail nespadl do spamu, popř. se obraťte na PC centrum: pc@amu.cz.

Aktuální požadavky pro ukončení předmětu v letním semestru bude zveřejněn v KOSu ("Informace o předmětu") nejpozději 7. března.

Konzultace s vyučujícími jsou možné vždy po předchozí domluvě e-mailem. V době mimořádných opatření konzultace probíhají online, po dohodě možno ve výjimečných případech i prezenčně.

Kontakty na vyučující najdete zde. V případě dotazů pište na cjp@amu.cz, popř. kontaktujte svého vyučujícího.

 

 

Online výuka v zimním semestru 2020-21

Výuka jazykových předmětů zajišťovaných CJP začíná v pondělí 5. 10. a do konce semestru (23. 12.) bude probíhat online (MS Teams a/nebo Moodle, popř. další výukové platformy). V nejbližších dnech Vás budou vyučující kontaktovat na školní mail s podrobnými informacemi.

Odkazy na videohodiny nebo  výukové týmy v MS Teams pro jednotlivé jazykové předměty a jejich paralelní skupiny naleznete v Intranetu AMU. Do Intranetu se přihlásíte pomocí svých standardních přihlašovacích údajů AMU

 

Zkouškové období ZS 2020-21

Zkouškové období jazykových předmětů zajišťovaných CJP začíná 4. ledna a končí 26. února 2021.

Písemné zkoušky nebo jejich části (popř. zápočtové testy) proběhnou u povinných předmětů  v prezenční formě za zachování aktuálně platných hygienicko-preventivních opatření (roušky, omezený počet studentů v učebně, větrání). V případě zhoršení epidemiologické situace budou studenti informováni o alternativní formě ukončení předmětu.

Ústní zkoušky nebo jejich části proběhnou u povinných předmětů online v prostředí MS Teams.

Podmínky pro udělení zápočtů u povinně volitelných a volitelných předmětů sdělí studentům jejich vyučující.

 

Jak kontaktovat CJP během zhoršené epidemiologické situace

Prosíme studenty, aby v zájmu prevence šíření rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 pro komunikaci s CJP přednostně využívali emailového a telefonického kontaktu. Děkujeme.

Kontaktní údaje:


.