Harmonogram akademického roku 2021/2022

(schválený kolegiem dne 9. 6. 2021)

INFO

MIMOŘÁDNÁ SITUACE

Veškeré aktuální informace a opatření AMU naleznete zde.


Hlavní harmonogram
Harmonogram přijímacího řízení
Harmonogram státních závěrečných zkoušek
Harmonogram akcí pro veřejnost

Hlavní harmonogram

1. 6. – 20. 9. 2021

elektronický zápis do vyšších ročníků bc a mgr. programů pro ak. rok 2021/2022

27. 8. – 2. 9. 2021

zápis nově přijatých studentů do 1. ročníků

28. 8. – 5. 9. 2021

přípravný kurz 1. ročníky KČD a KALD, Poněšice

21.–30. 9. 2021

náhradní termín pro zápis do vyšších ročníků pro ak. rok 2021/2022

1. 10. 2021

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022

1. 10. 2021 – 11. 2. 2022

ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

4. 10. 2021

imatrikulace 1. ročníků (10:00, Sál Martinů, HAMU)

4. 10. 2021

Slavnostní shromáždění akademické obce 14.00 – 16.00 hod. v DISKU

4.–8. 10. 2021

Vstupní školení pro 1. ročníky bc. i mgr. studentů

20. 9. – 24. 10. 2021

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do ZS (4 týdny)

1. 10. – 23. 12. 2021

výuka v zimním semestru (12 týdnů)

23. 10. 2021

Den otevřených dveří DAMU

27.–29. 10. 2021

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD

5.–7. 11. 2021

Festival Autorská tvorba Nablízko

18. 11. 2021

promoce bc. absolventů pokračujících ve studiu na DAMU (Taneční sál)

22.–23. 11. 2021

promoce nepokračujících bc., mgr. a phd. absolventů (Sál Martinů)

1. 12. 2021

katedry předkládají návrhy témat bc. a mgr. diplom. prací a konzultantů

24. 12. 2021 – 2. 1. 2022

ZIMNÍ PRÁZDNINY

3. 1. – 11. 2. 2022

zkouškové období za zimní semestr

4.–14. 1. 2022

klauzury katedry činoherního divadla

10.–14. 1. 2022

klauzury katedry autorské tvorby a pedagogiky

11.–19. 1. 2022

prezentace magisterských projektů katedry výchovné dramatiky

13. 1. 2022

klauzury katedry scénografie

23.–30. 1. 2022

ZVK (zimní výcvikový kurz)

24. 1. 2022

prezentace magisterských projektů katedry teorie a kritiky (2. ročník)

27.–28. 1. 2022

prezentace magisterských projektů katedry produkce

31. 1. – 3. 2. 2022

klauzurní festival Proces katedry alternativního a loutkového divadla

31. 1. – 11. 2. 2022

opravné termíny zkoušek zimní semestr ak. r. 2021/2022

14. 2. – 23. 5. 2022

LETNÍ SEMESTR 2021/2022

31. 1. – 27. 2. 2022

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do LS (4 týdny)

14. 2. – 20. 5. 2022

výuka v letním semestru (14 týdnů)

15. 2. 2022

uzávěrka přihlášek na studijní a praktické stáže Erasmus+ pro ak. rok 2022/2023

10.–13. 3. 2022

Festival Autorská tvorba Nablízko

23. 5. – 30. 6. 2022

zkouškové období za letní semestr

23. 5. 2022

prezentace magisterských projektů katedry teorie a kritiky (1. ročník)

26.–27. 5. 2022

prezentace magisterských projektů katedry produkce

30. 5. – 8. 6. 2022

klauzury katedry činoherního divadla;

30. 5. – 3. 6. 2022

klauzurní festival Proces katedry alternativního a loutkového divadla

31. 5. – 8. 6. 2022

prezentace magisterských projektů katedry výchovné dramatiky

8.–11. 6. 2022

Festival ZLOMVAZ

9. 6. 2022

klauzury katedry scénografie

14.–17. 6. 2022

Klauzurní výstava KS v Divadle DISK

13.–17. 6. 2022

klauzury katedry autorské tvorby a pedagogiky

16.–25. 6. 2022

LVK (letní výcvikový kurz)

1. 7. – 31. 8. 2022

LETNÍ PRÁZDNINY

1.–14. 9. 2022

opravné termíny a termíny náhradních zkoušek ak. r. 2021/2022

1. 6. – 14. 9. 2022

elektronický zápis do vyšších ročníků bc a mgr. programů pro ak. rok 2022/2023

15.–30. 9. 2022

náhradní termín pro zápis do vyšších ročníků pro ak. rok 2022/2023

30. 9. 2022

KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022

Harmonogram přijímacího řízení

Akreditované studijní programy v českém jazyce

 

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Režie-dramaturgie činoherního divadla

KČD

6. 11. 2021, 10:00

15. 11. 2021

I. kolo: 7. 1. 2022

II. a III. kolo: 2.–10. 2. 2022

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

KALD

11. 12. 2021, 10:00

15. 1. 2022

 

I. kolo: 15.–20. 2. 2022

II. kolo: 1.–15. 3. 2022

III. kolo: 1.–15. 4. 2022

Herectví alternativního a loutkového divadla

KALD

11. 12. 2021, 10:00

15. 1. 2022

 

I. kolo: 1.–15. 3. 2022

II. kolo: 1.–15. 3. 2022

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

14., 21. a 24. 3. 2022

2. 5. 2022

23.–27. 5. 2022

Scénografie alternativního a loutkového divadla

KALD

11. 12. 2021, 10:00

15. 1. 2022

 

I. kolo: 15.–20. 2. 2022

II. kolo: 1.–15. 3. 2022

III. kolo: 1.–15. 4. 2022

Scénografie

KS

27. 11. 2021, 4. 12. 2021, 10:00

31. 1. 2022

28. 2. – 2. 3. 2022

Produkce

KP

28. 1. 2022, 14:00

28. 2. 2022

 

I. kolo: 14.–25. 3. 2022

II. kolo: 4.–14. 4. 2022

III. kolo: 25. 4. – 6. 5 2022

Dramatická výchova

KVD

19. 11. 2021, 15:00 a 17:00

10. 12. 2021

 

I. kolo: 24.–28. 1. 2022

II. kolo: 23.–29. 5. 2022

Teorie a kritika divadelní tvorby

KTK

4. 3. 2022

18. 3. 2022

 

I. kolo: 11. 4. 2022

II. kolo: 25. 4. 2022

Magisterský studijní program (nenavazující)

Herectví činoherního divadla

KČD

6. 11. 2021, 10:00

15. 11. 2021

17. 1. – 2. 2. 2022

Navazující magisterské studijní programy

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

14., 21. a 24. 3. 2022

2. 5. 2022

23.–27. 5. 2022

Scénografie

KS

27. 11. 2021 a 4. 12. 2021, 10:00

9. 5. 2022

6. 6. 2022

Dramatická výchova

KVD

19. 11. 2021, 15:00 a 17:00

15. 6. 2022

15. a 16. 9.2022

Alternativní a loutkové divadlo

KALD

11. 12. 2021, 10:00

12. 3. 2022

 

I. kolo: 1.–15. 5. 2022 

II. kolo: 15.–30. 6. 2022

Doktorské studijní programy

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika 

KATaP

lze sjednat individuálně
u Marie Pejřimovské;
viz. také zde

3. 6. 2022

23. 6. 2022

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

KALD

bude vyhlášen v lednu 2022

bude vyhlášen v lednu 2022

Teorie a praxe divadelní tvorby

KTK

bude vyhlášen v lednu 2022

bude vyhlášen v lednu 2022

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

ÚTST

bude vyhlášen v lednu 2022

bude vyhlášen v lednu 2022

Teorie a praxe dramatické výchovy

KVD

bude vyhlášen v lednu 2022

bude vyhlášen v lednu 2022

 

Akreditované studijní programy v anglickém jazyce

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Authorial Acting

KATaP

 

1. 2. 2022 resp.
1. 4. 2022

21.–25. 2. 2022 resp.
25.–29. 4. 2022

Navazující magisterské studijní programy

Authorial Acting

KATaP

 

1. 2. 2022 resp.
1. 4. 2022

21.–25. 2. 2022 resp.
25.–29. 4. 2022

 

Studijní programy s probíhající akreditací

Název programu

Jazyk výuky

Katedra

Předpokládaný termín vyhlášení přijímacího řízení

Navazující magisterské studijní programy

Režie činoherního divadla

česky

KČD

duben 2022

Dramaturgie činoherního divadla

česky

KČD

duben 2022

Produkce

česky

KP

březen 2022

Teorie a kritika divadelní tvorby

česky

KTK

březen 2022

Directing of Dramatic Theatre

anglicky

KČD

duben 2022

MA in Directing of Devised and Object Theatre

anglicky

KALD

březen 2022

Stage Design

anglicky

KATaP

únor 2022

Harmonogram státních závěrečných zkoušek

 

 

BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

KČD

23.–28. 6. 2022; 12.–16. 9. 2022

6.–7. 1.; 14.–15. 6.; 20.–21. 9. 2022

KALD

21. 1. 2022; 13.–14. 6. 2022; 12.–13. 9. 2022

21. 1. 2022; 15.–16. 6. 2022; 14.–15. 9. 2022

KP

10.–11. 2. 2022; 10. 6. 2022; 8.–9. 9. 2022

10.–11. 2. 2022; 17. 6. 2022; 8.–9. 9. 2022

KS

13. 1. 2022; 16. 6. 2022; 8. 9. 2022

13. 1. 2022; 16. 6. 2022; 8. 9. 2022

KVD

11.–19. 1. 2022; 28.–29. 6. 2022; 6.–14. 9. 2022

11.–19. 1. 2022; 31. 5. – 8. 6. 2022; 6.–14. 9. 2022

KTK

24. 1. 2022, 20. 6. 2022, 12. 9. 2022

24. 1. 2022, 20. 6. 2022, 12. 9. 2022

KATAP

17. 1. 2022; 6. 6. 2022; 19. 9. 2022

17. 1. 2022; 13. 6. 2022; 19. 9. 2022

Postupové zkoušky

HČD

23.–28. 6. 2022, 12.–16. 9. 2022

Termín odevzdání závěrečných bakalářských a magisterských prací: nejpozději 1 měsíc před konáním státní závěrečné zkoušky (na základě dohody s katedrou)

 

Státní doktorské zkoušky

Časový interval mezi odevzdáním disertační práce a konáním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce je nejméně dva měsíce a nejvíce šest měsíců.

Termíny odevzdání disertační práce: do 31. 5. 2022; do 30. 11. 2022.

Harmonogram akcí pro veřejnost

 

23. 10. 2021

Den otevřených dveří DAMU

27.–10. 2021

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD

5.–7. 11. 2021

Festival Autorská tvorba Nablízko

10.–13. 3. 2022

Festival Autorská tvorba Nablízko

8.–11. 6. 2022

Festival ZLOMVAZ

14.–17. 6. 2022

Klauzurní výstava KS v Divadle DISK


.