Harmonogram akademického roku 2020/2021

Aktualizováno 7. 12. 2020.

INFO

MIMOŘÁDNÁ SITUACE 2020 / 2021

Veškeré aktuální informace a opatření AMU naleznete zde.


27. 8. – 2. 9. 2020

zápis nově přijatých studentů do 1. ročníků

28. 8. – 6. 9. 2020

přípravný kurz 1. ročníky KČD a KALD Poněšice

25. 8. – 30. 9. 2020

uzavírání ročníků a zápis studentů do ročníků vyšších pro ak. rok 2020/2021

1.–30. 9. 2020

pokračování zkouškového období letní semestr 2019/2020

2.–8. 10. 2020

náhradní termín pro zápis do vyšších ročníků pro ak. rok 2020/2021

1. 10. 2020

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

 

ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

1. 10. 2020

imatrikulace 1. ročníků; bezprostředně poté školení BOZP /HAMU/

1. 10. 2020

setkání 1. ročníků s vedením fakulty v divadle DISK (přibližně do 15.00 hod); seznámení se s fakultou DAMU

2. 10. 2020

počítačové školení pro nastupující 1. ročníky pro bc. i mgr.

17. 10. 2020

Den otevřených dveří DAMU

28. 9. – 25. 10. 2020

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do ZS (4 týdny)

1. 10. – 17. 1. 2021

výuka v zimním semestru

20. 11. 2020

promoce pokračujících bakalářů na DAMU (Taneční sál)

25. 11. 2020

promoce nepokračující BcA., MgA. a PhDr. v Sále Martinů

1. 12. 2020

katedry předkládají návrhy témat bc a mgr.diplom. prací a konzultantů

24. 12. 2020 – 3. 1. 2021

ZIMNÍ PRÁZDNINY

18. 1. – 26. 2. 2021

 

zkouškové období za zimní semestr

28.–29. 1. 2021

prezentace magisterských projektů katedry produkce

5.–15. 1. 2021

klauzury katedry činoherního divadla

25.–28. 1. 2021

klauzurní festival Proces katedry alternativního a loutkového divadla

14. 1. 2021

klauzury katedry scénografie

6. –12. 1. 2021

klauzury katedry autorské tvorby a pedagogiky

25. 1. 2021

prezentace magisterských projektů katedry teorie a kritiky (2. ročník)

25. 1. 2021

prezentace magisterských projektů katedry výchovné dramatiky

15.–26. 2. 2021

opravné termíny zkoušek zimní semestr ak. r. 2020/2021

24.–31. 1. 2021

ZVK (zimní výcvikový kurz)

15. 2. – 23. 5. 2021

LETNÍ SEMESTR 2020/2021

15. 2. (od 9:00) – 21. 3. 2021

elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do LS (5 týdnů)

1. 3. – 6. 6. 2021

výuka v letním semestru

7. 6. – 11. 7. 2021

zkouškové období za letní semestr

27.–28. 5. 2021

prezentace magisterských projektů katedry produkce

24. 5. – 4. 6. 2021

klauzury katedry činoherního divadla

31. 5. – 4. 6. 2021

klauzurní festival Proces katedry alternativního a loutkového divadla

10. 6. 2021

klauzury katedry scénografie

31. 5. – 4. 6. 2021

klauzury katedry autorské tvorby a pedagogiky

24. 5. 2021

prezentace magisterských projektů katedry teorie a kritiky (1. ročník)

1. 6. 2021

prezentace magisterských projektů katedry výchovné dramatiky

17.–24. 6. 2021

LVK (letní výcvikový kurz)

12. 7. – 31. 8. 2021

LETNÍ PRÁZDNINY

1.–10. 9. 2021

opravné termíny a termíny náhradních zkoušek ak. r. 2020/2021

1. 6. – 10. 9. 2021

elektronický zápis do studia pro akademický rok 2021/2022

13.–27. 9. 2021

náhradní termín pro zápis do vyšších ročníků pro ak. rok 2021/2022

30. 9. 2021

KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

1. 10. 2021

ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022

 

BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY 2020/2021

MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY 2020/2021

KČD

22.–23. 6.; 7.–8. 9. 2021

6.–7. 1.; 15.–16. 6.; 20.–21. 9. 2021

KALD

22. 1., 14.–15. 6., 13.–14. 9. 2021

22. 1., 16.–17. 6., 15.–16. 9. 2021

KP

11.–12. 2., 11. 6., 9. 9. 2021

11.–12. 2., 18. 6., 10. 9. 2021

KS

14. 1., 17. 6., 9. 9. 2021

14. 1., 17. 6., 9. 9. 2021

KVD

5.–13. 1.; 1.–9. 6.; 1.–8. 9. 2021

5.–13. 1.; 1.–9. 6.; 1.–8. 9. 2021

KTK

25. 1. 2021, 21. 6. 2021, 13. 9. 2021

25. 1. 2021, 21. 6. 2021, 13. 9. 2021

KATAP

14.–15.1. 2021, 8.–9. 6. 2021, 23.–24. 9. 2021

14.–15. 1. 2021, 8.–9. 6. 2021, 23.–24. 9. 2021

 

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY 2020/2021

HČD

24.–25. 6.; 7.–8. 9. 2021

Státní doktorská zkouška: časový interval mezi odevzdáním a vlastní obhajobou disertační práce je nejméně dva měsíce a maximálně šest měsíců.

Termíny odevzdání disertační práce: do 31. 5. 2021; do 30. 11. 2021.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAG. STUDIA PRO AKAD. ROK 2021/2022

 

DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

DO MAGISTERSKÉHO STUDIA

KČD

6. 1. – 5. 2. 2021 (plus mg. Herectví činoherního div.)

AJ progr. 10.–30. 4. 2021;

ČJ progr. 22.–26. 6. 2021

KALD

RD I. kolo – únor 2021;

H, SC I. kolo, RD II. kolo – březen 2021;

H, SC II. kolo, RD III. kolo duben 2021

- bude upřesněno

I. kolo (bez osobní účasti uchazeče) – druhá polovina dubna 2021;

II. kolo – druhá polovina června 2021

 

KP

I. kolo 19. 2. 2021, II. kolo 12. 3. 2021, III. kolo 25.–26. 3. 2021

I. kolo 8. 6., II. Kolo 17. 6., III. kolo 25. 6. 2021

KS

8.–10. 3.; I.–III. kolo 2021

7. 6. 2021 Pro uchazeče z jiných VŠ; 18. 6.

a 10. 9. 2021 pro uchazeče z DAMU

KVD

nevyhlašuje

15. 9. 2021

KTK

I. kolo 12. 4. 2021, II. kolo 26. 4. 2021

 

22. 6. 2021, 14. 9. 2021

KATAP

24.–28. 5. 2021

Přijímací řízení do doktorského studia vyhlašuje děkan fakulty nejpozději do 31. 1. 2021.

Doktorské studium:

  • Uzavírání ročníku: 1.–30. 9. 2021. Zápis do prvního ročníku pro ak. rok 2020/2021: 30. 9. 2020.
  • Zápis do prvního ročníku pro ak. rok 2021/2022: 29. 9.2021. Zápisy do vyššího ročníku: 1. 9. – 29. 10. 2021.

 

Termín doručení přihlášek do mgr. a bc. studia: listopad 2020–červen 2021 (bude upřesněno v informacích o přijímacím řízení).

Přihlášky KČD do bakalářského a magisterského studia do 15. 11. 2020; do navazujícího mgr. studia Aj do 31. 1. 2021, do navazujícího mgr. studia Čj do 12. 5. 2021,

  • přihlášky KALD do bakalářského studia do 15. 1. 2021, do navazujícího magisterského do 31. 3. 2021,
  • přihlášky KP do bakalářského studia do 25. 1. 2021; do magisterského do 31. 5. 2021,
  • přihlášky KVD do magisterského navazujícího studia do 15. 6. 2021, do bakalářského studia nevyhlašuje,
  • přihlášky KTK do bakalářského studia do 19. 3. 2021; do navazujícího magisterského studia 7. 6. 2021 a 31. 8. 2021,
  • Přihlášky KS do bakalářského studia do 31. 1. 2021; do magisterského studia do 10. 5. 2021,
  • přihlášky KATAPdo bakalářského i magisterského studia do 23. 4. 2021.

 

Přehlídka DVD (Děti-Výchova-Divadlo) – z tvorby studentů a absolventů KVD: 23.–25. 10. 2020.

Festival Zlomvaz se uskuteční ve dnech: 6.–10. 6. 2021.

Sympozium KP: listopad 2021.

Festival Autorská tvorba Nablízko se uskuteční ve dnech:12.–15. 11. 2020; 25.–28. 3. 2021.

Klauzurní výstava KS v Divadle DISK 14.–17. 6. 2021.

 

Administrativní zpracování: Mgr. Kateřina Maxová, dne 2. 9. 2020.