Elektronické studijní zdroje

DSpace shromažďuje, distribuuje a uchovává produkty digitálního výzkumu. Naleznete zde články, pracovní dokumenty, předtištěné tiskové zprávy, technické zprávy, dokumenty z konferencí a sady dat v různých digitálních formátech. Obsah DSpace je aktualizován denně, jsou přidávány nové komunity a sbírky.

Obsah DSpace je doplňován a organizován kolem komunit, které odpovídají administrativním subjektům, fakulty, oddělení vědy a výzkumu, laboratoře a výzkumná centra. V každé komunitě může být neomezený počet podřízených míst a neomezený počet sbírek. Každá sbírka může obsahovat neomezený počet položek.

JSTOR představuje rozsáhlou online databázi plných textů odborných vědeckých časopisů z oblasti společenských věd a humanitních studií. AMU má aktuálně předplacenu kolekci Arts & Sciences III, v níž naleznete přes 200 titulů zejména z oblasti uměnovědných studií a muzikologie, několik časopisů je zaměřeno také na performativní umění a filmová studia. Seznam titulů naleznete na tomto odkazu (http://about.jstor.org/content/arts-sciences-iii#tab-title-list – seznamem je nutno listovat), patří mezi ně mimo jiné: Journal of the Royal Musical Association, Musical Quarterly, The Musical Times, Art Journal, Cinema Journal, Film Quarterly, Theatre Journal, PAJ: A Journal of Performance and Art, Performing Arts Journal.

 

 

Přihlášení do databáze probíhá přes uživatelské jméno a heslo, které používáte v počítačové síti AMU


 

 


 Pro studenty a zaměstnance AMU je přístup k následujícím placeným informačním zdrojům ZDARMA!

Naxos Music Online je největší světovou online databází klasické hudby. V současné době nabízí vzdálený přístup k více než 62.000 CD s více než 887.500 skladeb. Měsíčně přibývá více než 500 nových CD. Kromě klasiky si lze také poslechnout world music, jazz, soundtracky nebo klasický rock. Oper je zde více než 700.

Uživatelé mají přístup k užitečným informacím:

Biografie umělců a skladatelů, Instrumentace děl, informace a analýzy, Synopse a libreta oper, Významné hudební termíny, Kompletní poznámky k nahrávce, Portréty skladatelů, Výukové texty

 

 

Přihlášení do databáze probíhá přes uživatelské jméno a heslo, které používáte v počítačové síti AMU


Knihovna HAMU nabízí studentům a pedagogům AMU přístup do databáze Metropolitní opery. Tato nová digitální knihovna je k dispozici neomezeně, můžete využít i vzdálený přístup. Obsahuje více než 450 převážně operních představení v HD kvalitě. Každý měsíc jsou doplňovány nové tituly.

 

 

Přihlášení do databáze probíhá přes uživatelské jméno a heslo, které používáte v počítačové síti AMU


Online dostupná databáze, v knihovně HAMU jako v jediné hudební knihovně v ČR obsahuje archivní nahrávky významného světového symfonického orchestru Nabízí i živé přenosy koncertů Celkově je to víc než 1000 klasických nahrávek skladatelů všech hudebních období, databáze obsahuje rozhovory s umělci, dokumentární záběry orchestru První registrace nutná na stránkách školy

Anglicko - český, německo - český a francouzsko - český slovník Lingea Platinum Slovník je dostupný pouze z počítačů připojených do sítě AMU


.