Oborové rady

Alternativní a loutková tvorba a její teorie
Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
Scénická tvorba a teorie scénické tvorby
Teorie a praxe divadelní tvorby
Teorie a praxe dramatické výchovy

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Teorie a praxe divadelní tvorby

Teorie a praxe dramatické výchovy

ČLENOVÉ

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

PhDr. Kateřina Řezníčková, Ph.D.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Doc. Irina Ulrychová

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D..