LETNÍ DIVADELNÍ A TANEČNÍ ŠKOLA BENONI
(herectví - pohyb – hlas)

21. 8. 2019 -  31. 8. 2019

Místo konání: DAMU - Divadelní fakulta AMU (velký taneční sál, učebna 101, Karlova 26, Praha 1)

Termín konání: 21.–31. 8. 2019
9:00 – 11:00 / 11:00 – 13:00/ 14:00 – 16:00
každý den kromě neděle 25. 8. 2019

POZOR! Počet míst v kurzu omezen (20 účastníků)!                                      

Cena kurzu:  7 900 Kč při úhradě do 15. 7. 2019.

Cena kurzu : 8 900 Kč při úhradě do 15. 8. 2019.

Herectví – lektor:

Mgr. TOMÁŠ PAVELKA divadelní herec a pedagog DAMU

Základy herecké techniky a dramatického myšlení, imaginace, motivace, komunikace, herecké a pohybové etudy a improvizace, cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace.

Současný tanec a jevištní pohyb – lektor:

doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ choreografka a pedagog Pražské konzervatoře, HAMU, taneční publicistka

Současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, krokové a rytmické variace, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru.

Hlasová technika a jevištní řeč - lektor:

MgA. EVA SPOUSTOVÁ dabingová režisérka, pedagog DAMU

Dechová technika, emoce a energie, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu.

Tanec, rytmus a improvizace – lektor:

MgA. MONIKA REBCOVÁ bubenice, choreografka a pedagog HAMU

Základy afrických tanců a rytmu – přirozená koordinace, spontánnost projevu, postupy taneční a kontaktní improvizace, svoboda pohybového projevu a myšlení.

 

Více informací: doc. Mgr. Marcela Benoniová, ředitelka Letní školy (tel: +420 775 929 389)

V případě zájmu o účast v tomto kurzu posílejte závaznou přihlášku na email marcela.benoni@seznam.cz


.