Elektronické informační zdroje

Volně dostupné zdroje
Databáze

Volně dostupné online zdroje

 
 
 

Databáze

Souhrnné informace o způsobech připojení k jednotlivým databázím najdete na rektorátní stránce Knihovny AMU a databáze. Pro přístup k placeným zdrojům je zpravidla nutné použít některý z počítačů v prostorách AMU, nebo se autorizovat svým školním ID.


.