Přehled témat studijních projektů a disertací

AKADEMICKÝ ROK 2020–2021:

1. ročník

MgA. Zuzana Černá – Herecký projev v hudbě, hudba v hereckém projevu / Múzičnost v hereckém projevu

MgA. Anna Randárová – Hereččin či hercův vztah k tělu – tělo jako nástroj herecké tvorby

MgA. Pavel Čeněk Vaculík – Herecký projev v hudbě, hudba v hereckém projevu

2. ročník

MgA. Tomáš Příkrý – Analýza scénického světelného designu

3. ročník

MgA. Josef Kačmarčík – Divadlo a autenticita

Mgr. Ludmila Válková – Prostor světlem

MgA. Zdeněk Janál – Funkce dramaturga a proměny dramaturgie českých činoherních divadel od 90. let do současnosti 

MgA. Lenka Šestáková – Herectví v divadle a herectví v životě

Čekatelky

MgA. Hana Nováková – Scénické podoby současného britského divadla: drama - režisér


.