Studijní materiály

Studijní materiály a literatura jsou zadávány individuálně v souvislosti se zaměřením projektů. Informace o dosud publikovaných materiálech Ústavu teorie scénické tvorby najdete na stránkách edice Disk, která navazuje na více než desetiletou činnost časopisu Disk ve formě tematizovaných monografií, věnovaných výzkumu a reflexi dramatického umění a specifických i nespecifických scénických projevů v kontextu kultury.


.