Studenti programu "Teorie a praxe dramatické výchovy"

doktorský
Ostatní programy

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 26

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 11

Dramatická výchova

bakalářský
počet studentů: 21

Dramatická výchova

navazující magisterský
počet studentů: 13

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský
počet studentů: 8.