Rozvrhy výuky

2. ročník BA prezenční
2. ročník BA kombinované
3. ročník BA kombinované
3. ročník BA prezenční
2. ročník MA kombinované
Celoživotní vzdělávání
Výukové prostory KVD

2. ročník BA prezeční

Akademický rok 2021/22.

2. ročník BA kombinované

Akademický rok 2021/22.

3. ročník BA kombinované

Akademický rok 2019/20.

3. ročník BA prezenční

Akademický rok 2021/22.

2. ročník MA kombinované

Akademický rok 2019/20.

Základy dramatické výchovy - celoživotní vzdělávání

Výukové prostory KVD

Rezervace volných výukových prostor na KVD je možná na emailu: marie.pejrimovska@damu.cz


.