Díky OP VVV vybudovala KVD své klinické pracoviště v Divadle Drak a jeho Mezinárodním institutu figurálního umění. „Klinika“ již prošla dvouletou pilotáží a v roce 2020 bude spuštěna jako povinný předmět studentů magisterského studia KVD a jako volitelný předmět pro studenty ostatních kateder.

Klinické pracoviště slouží jako platforma mezioborových setkání (a to i v mezinárodním kontextu) a meziinstitucionálních spoluprací a současně poskytuje oporu studentům dramatické výchovy ve všech specifických podobách oboru.

Účastníci Kliniky absolvují týdenní studijní pobyt v Divadle Drak, který v sobě zahrnuje workshopy a přednášky s tuzemskými i zahraničními odborníky a zapojí se do činnosti divadla v jednom z několika jeho oddělení (produkce, lektorské odd., dílny a další). Studenti tak získávají jedinečnou možnost poznat instituci profesionálního divadla v praxi a pod oborným vedením pedagogů/lektorů.

Klinická stáž v Divadle DRAK je též doporučena studentům bakalářského programu, kteří zde kromě nových zkušeností mohou čerpat i témata pro své závěrečné projekty v pokračujícím magisterkésm studiu či projekty nad rámec výuky.

Aktuální ročník (2020)
Minulé ročníky

Termín: druhá polovina září 2020 (zimní semestr ak. roku 2020/2021)

Zápis předmětu / přihlašování: Předmět si zapisujte v KOSu (Klinická stáž) v době vypsání předmětů, přihlašujte se u kontaktní osoby (platí i pro externí zájemce mimo DAMU).

Kontaktní osoba: Barbora Kalinová, produkce Divadla DRAK. E-mail: kalinova@draktheatre.cz, tel. +420 776 777 914

 

Další informace o aktuálním ročníku budou postupně doplňovány.

 

V květnu 2018 proběhl první ročník Kliniky. Účastnilo se ho celkem 9 studentů KVD společně s deseti pedagogy a jednou studentkou KATAP.

Účastníci absolvovali bohatý program:

 • komentovaná prohlídka divadla i města
 • workshop na téma Město jako obraz (vedli Radoslava Schmelzová a Roman Černík)
 • odborné přednášky
 • pobyt na pracovištích (lektorské oddělení, technické dílny, produkční zázemí divadla, přítomnost na zkouškách nové inscenace)
 • pohybový workshop s Pierrem Nadaud (JAMU)
 • masterclass s Kjellem Mobergem (Norsko, Divadlo NIE)
 • a další

V květnu 2019 proběhl další běh Kliniky. Účastníci z řad studentů i pedagogů tentokrát společně zažili:

 • komentovanou prohlídku divadla
 • objevování města pod vedením Radoslavy Schmelzové
 • odborné přednášky
 • pobyt na jednotlivých pracovištích divadla
 • masterclass s Miřenkou Čechovou
 • přednášku a workshop s Mojcou Redjko (SIovinsko)
 • a další

.