Z per našich pedagogů

S radostí představujeme dvě nové publikace našich pedagogů. Vánoce jsou za dveřmi, tak (si) udělejte radost dobrou knihou...

Eva Machková: Nástin historie a teorie dramatické výchovy

Kapitoly z teorie a historie dramatické výchovy jsou koncipovány především jako studijní text pro posluchače katedry výchovné dramatiky DAMU, poslouží však jako úvod do problematiky i širšímu publiku, např. pedagogům, kteří se výchovnou dramatikou zabývají profesionálně.

K dostání na KVD nebo na https://namu.cz/nastin-historie-a-teorie-dramaticke-vychovy.

 

Nina Martínková: Hra a divadlo

Praktická publikace shrnující dlouholeté zkušenosti výrazné osobnosti české dramatické výchovy. Práce je zaměřena na osvojování si divadelních prvků a pojmů skrze hry. Čtenář tu najde konkrétní příklady lekcí, v niž lze rozvíjet schopnosti a dovednosti, které se uplatní jak v divadle, tak v životě, jako je kontakt a komunikace, vnímání prostoru a jeho zvládnutí, elementy pohybu, jako chůze, gesto, výraz, smyslové vnímání. Podstatné a inspirativní pro čtenáře – vedoucí dětských divadelních a recitačních souborů a učitele dramatické výchovy - je zejména to, jak autorka pracuje i se známými hrami a cvičeními, jak je řadí, jak je navzájem spojuje a rozvíjí, a to tak, že směřují nejen k osobnostnímu rozvoji hráčů, ale také k jejich divadelním kompetencím a k tvarování.

K dostání na KVD nebo na http://www.nipos-mk.cz/?wpsc-product=hra-a-divadlo.

10. prosinec 2018

.