CŽV Základy dramatické výchovy - opět v roce 2022

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo prodloužení akreditace kurz Základy dramatické výchovy. Vzhledem k současné studijní situaci, která bude mít vliv i na organizaci studia na podzim, BUDE NOVÝ ČTYŘSEMESTRÁLNÍ KURZ ZÁKLADY DRAMATICKÉ VÝCHOVY OTEVŘEN OD LEDNA 2022.

Přihlášky do kurzu budou přijímány do 30.9. 2021.  Potřebné informace o požadavcích na výběrové řízení a organizaci nového kurzu budou na stránkách katedry zveřejněny do konce dubna. (Aktualizace 7. 5. 2021: Informace o kurzu i přihlášení najdete zde.)

Těšíme se na nové studenty.

6. duben 2021

.