Gratulace Ivaně Sobkové a Jiřímu Lösslovi

Gratulujeme našim dvěma pedagogům Ivaně Sobkové a Jiřímu Lösslovi, kteří před časem úspěšně habilitovali. Ivana Sobková s přednáškou Koncepce předmětu Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží dne 18. února a Jiří Lössl s přednáškou na téma Vzájemné působení a spolupráce pedagoga a studenta ve vyučovacím procesu 10. března.

Gratulujeme, milí docenti, jsme rádi, že jste s námi.

19. březen 2021

.