Cena děkanky pro Michaelu Váňovou

Ve středu 27. 11. byla při slavnostní promoci udělena cena děkanky naší čerstvé absolventce Michaele Váňové, která podle slov paní děkanky: „patřila k nejlepším studentům oboru, její studium a výsledky práce výrazně přesáhly kontext školy a studijních povinností. Ve své práci propojila kvality pedagogické, umělecké i osobnostní, inspirovala k tvorbě přesahující rámec studia i své spolustudenty, kolegy. Výrazně se podílela i na zkvalitňování praxe oboru – má velký podíl na proměně lektorských programů v Divadle Minor, byla lektorkou dílen pro učitele na téma práce s divadelním zážitkem s dětmi. Obor propagovala i v zahraničí v rámci konferencí i svých studijních pobytů v USA, ve Švýcarsku, ve Velké Británii, na Islandu. Studium završila vynikající diplomovou prací Divadlo, které se chce setkat se svým divákem.“

Blahopřejeme Míše k ocenění a všem našim absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů nejen v praxi.

9. prosinec 2019

.