Pozvánka na Slovofest 11. 1. 2020

Slovofest

11. 1. 2020

Festival živého slova v  Malé  scéně v Ústí nad Orlicí

Co festival nabídne?

A) Dílny s Janou  Machalíkovou, Hankou  Patrasovou, Vítkem  Rolečkem

Interpretační dílna

V této dílně budete pracovat s texty, které jste si předem vybrali. Budeme se zabývat rozborem textu a způsoby možné interpretace. Vámi vybraný a přivezený text, není nutné umět zpaměti, ale je to výhodou. Ti, kteří budou chtít vystoupit s vybraným textem veřejně, budou mít možnost v odpoledních hodinách účinkovat v komponovaném pořadu  Vyslovit – uslyšet aneb recitace žije.

Práce s prózou

V této dílně budete pracovat s texty, které jsme pro vás vybrali. Není tedy nutné vozit s sebou text. Budete pracovat na dovednosti vyprávět a udržet kontakt s divákem a přirozenost projevu.

Práce s veršem

Budete zkoušet pracovat na experimentální poesii, která vznikne během dílny. Dozvíte se a prakticky si vyzkoušíte, jak forma mění obsah a proč je dodržování verše tak důležité.

B) Divadla poezie

Ukázky 1-2 divadel poezie.

C) Vyslovit -  uslyšet aneb recitace žije

Komponovaný pořad (ukázky z dílen)  účastníků festivalu, kteří budou chtít vystoupit s vybraným textem veřejně.

D) VÁŽNĚ – NEVÁŽNĚ

                           ...HUDBA, LITERATURA A ŽIVÉ SLOVO

Jana Machalíková, Hanka Patrasová  a Vít Roleček se s vámi podělí o texty, které mají rádi.

 

Časový program:

9 – 13.30                  dílny

oběd

14.30  – 15.30         divadla poezie

16 – 17                      ukázky z dílen

17 – 18                      reflexe ukázek

večeře

19 - …                        galavečer živého slova

 

Přihlášky posílejte na adresu:

Malá scéna Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 263, Ústí nad Orlicí,  562 03 nebo na mail janysova@gymuo.cz. Tel. 608 752 608. Poplatek za dílnu je 200 Kč.

5. prosinec 2019

.