Studenti programu "Teorie a praxe divadelní tvorby"

doktorskýOstatní programy

Teorie a kritika

bakalářský
počet studentů: 5

Teorie a kritika

navazující magisterský
počet studentů: 9

Teorie a kritika divadelní tvorby

bakalářský
počet studentů: 8

Teorie a kritika divadelní tvorby

navazující magisterský
počet studentů: 0

Teorie a praxe divadelní tvorby

doktorský
počet studentů: 7.