Studenti programu "Teorie a kritika divadelní tvorby"

bakalářskýOstatní programy

Teorie a kritika

bakalářský
počet studentů: 5

Teorie a kritika

navazující magisterský
počet studentů: 9

Teorie a praxe divadelní tvorby

doktorský
počet studentů: 11

Teorie a praxe divadelní tvorby

doktorský
počet studentů: 0.