Studenti programu "Teorie a kritika"

navazující magisterskýOstatní programy

Teorie a kritika

bakalářský

Teorie a kritika divadelní tvorby

navazující magisterský.