Státní závěrečná zkouška

Termíny

Podání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce do: 24.5.2021 a 24.8.2021

Bakalářské státní zkoušky: 25. ledna 2021, 21. června 2021, 13. září 2021

Magisterské státní zkoušky: 25. ledna. 2021, 21. června 2021, 13. září 2021

 

Aktuálně

Checklist před státnicemi

1

Při dopisování bakalářské či magisterské diplomové práce nepodceňte komunikaci se školitelem či školitelkou, zejména v obdobní letních prázdnin si vybírají dovolenou a nemohou konzultovat. Prvním krokem při přihlášení k SZZK musí být napsaná diplomová práce schválená školitelem.


2

Přihlašte se k Vámi zvolenému termínu SZZK v KOSu. Papírová přihláška se nepodává, stačí přihlášení v KOSu.


3

Ujistěte se, že máte splněné všechny předměty z Vašeho studijního plánu, případně, že budou splněné nejpozději před konáním samotné SZZK.

Nebudou-li předměty splněné alespoň den před konáním SZZK či obhajoby, nebudete ani k jednomu připuštěni.


4

Nahrajte svou bakalářskou či magisterskou diplomovou práci do KOSu v požadovaném termínu! V tištěné podobě ji ve dvou exemplářích odevzdejte na sekretariát katedry.

Pro zářijový termín práce přijímáme průběžně, nejpozději však v úterý 24. srpna 2021 od 9 do 14 hodin. Pokud byste měli nějaký problém, kontaktujte s předstihem tajemnici katedry e-mailem.


5

Před konáním SZZK a ukončením studia na DAMU je nutné si zařídit podpisy na tzv. Výstupním listě, kde se potvrzuje, že 1) máte uhrazeny všechny poplatky za studium (studijní oddělení), 2) jste vrátili všechny výpůjčky z knihovny DAMU (knihovna), 3) jste uvolnili šatní skříňku (podpis sekretářky/tajemnice katedry), 4) jste vrátili veškeré zápůjčky z DISKU (divadlo DISK), a 5) jste vrátili průkaz studenta AMU na studijní oddělení (studijní oddělení).


Obecné požadavky ke státní zkoušce

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka

Průběh státní závěrečné zkoušky

Státní bakalářská zkouška z oboru Teorie a kritika (dobíhající akreditace) má tyto části:

  • Diplomová práce a její obhajoba.
  • Teorie a historie dramatického umění.
  • Teorie a historie oboru

Státní bakalářská zkouška z oboru Teorie a kritika divadelní tvorby (nová akreditace) má tyto části:

  • Obhajoba bakalářské práce
  • Teorie divadla v kontextu současného umění
  • Dějiny českého a světového divadla
  • Současná divadelní praxe a její kritická reflexe

Státní magisterská zkouška z oboru Teorie a kritika má tyto části:

  • Diplomová práce a její obhajoba.
  • Vývoj myšlení o divadle a jeho současné směry.
  • Vývoj divadelního umění a jeho současné podoby.

 

Seznam otázek a metodiky přípravy k SZZK


.