LETNÍ SEMESTR 2019/2020

Konference v Krakově a ve Lvově 1.-4. 4. 2020 a 16.-17. 5. 2020
Bibliografické citace a citační manažer Zotero - workshop 13. a 20. 3. 2020 4 x 45 minut
Wroclaw - mikrokosmos střední Evropy
24. 4.-26. 4 2020                                                                                    
Studijní cesta do Bratislavy, duben 2020             
 

Mezinárodní vědecká i praktická studentská konference ve Lvově 1. - 4. dubna 2020

- letošní téma “Current issues of theatre history, theory and practice in the students and young scientists’ research”
- program: konference, diskuse, workshopy, návštěvy divadel i výstav a prohlídka města.
- cesta: 31.3.-5.4.2020
- doprovod: Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.

2 stipendijní místa (příspěvek 5.000 CZK/student)

7. ročník mezinárodní studentské a doktorandské konference Imponderabilia Teatralne 16.-17. května 2020
 

- tématem letošní konference je „vyloučení“ v širokém významu slova
- cesta: 15.-18.5.2020
- doprovod: MgA. MgA. Lukáš Brychta

2 stipendijní místa (příspěvek 2. 300 CZK/student)

Za účast na konferencích s příspěvkem: 2 kredity (207WSA2 Workshop I. 2 - zapíše katedra po skončení)

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.

Náležitosti bibliografických citací použité literatury a dalších zdrojů bývají nevděčnou součástí přípravy odborného textu. Existují však jednoduché postupy, které dokáží v tomto ohledu ušetřit mnoho práce, a zároveň z té vynaložené získat podstatně více užitku. Praktický seminář ukáže ve čtyřech tříhodinových blocích, jakým způsobem lze pomocí freewarového citačního manažeru Zotero propojit text s informačními zdroji a vyhovět zároveň požadavkům kladeným na tvar bibliografických citací (norma ISO690, citační standardy různých odb. časopisů, ap.).
Kurz studenty seznámí s principy práce s citačními manažery obecně, naučí je založit si vlastní knihovnu zdrojů a používat ji při běžné práci směřující ke kvalitnímu citování v bakalářských či magisterských pracích.

Požadavky pro účastníky: !!! Před konáním workshopu si všichni účastníci musí založit vlastní účet na www.zotero.org !!!

Organizace kurzu: Kurz bude probíhat v PC učebně, kde bude na všech počítačích program ZOTERO již nainstalován a připraven k použití. Je však nutné mít i tak založený vlastní účet, viz výše! Kdo bude chtít, může si přinést vlastní notebook, pak si ale musí program ZOTERO sám předem nainstalovat (ke stažení zde: z https://www.zotero.org/download/) a přijít před konáním workshopu (lektor bude na místě již od 8:00), aby se ověřilo, že funguje propojení s Wordem atd. a neztrácel se technickými záležitostmi čas (platí jen pro první termín!).

AKTUÁLNÍ INFORMACE v souvislosti s mimořádnými opatřeními:

Kurz bude probíhat 20. března 2020 9-12:30 formou webináře on-line a 3. dubna 2020 9:00-13:00 fyzicky v PC učebně (umožní-li to situace, nebo opět distanční formou).

Kromě nainstalovaného zotera, jeho propojení s wordem a založeného účtu na www.zotero.org se lidé musí přihlásit na příslušný "meeting" na webexu, viz pokyny lektora, které na vyžádání zašleme e-mailem.

Kurz čítá 8 x 45 minut a je rozdělen do dvou částí:

13. března 2020 4 x 45 minut 9:00-12:00 S105 PC Učebna DAMU

20. března 2020 4 x 45 minut 9:00-12:00 S105 PC Učebna DAMU

Za účast: 1 kredit (207WSA1 Workshop I. 1 - zapíše katedra na základě docházky)

Přihlásit: do 9. března 2020 do 12 hodin na e-mail tereza.sieglova(zavinac)damu.cz, určeno pro 3. ročník BcA. a 2. ročník MgA.

MgA. Radovan Lipus, Ph.D. a Mgr. Renata Putzlacher, Ph.D. (MUNI)

24. - 26. dubna 2020, odjezd 24. 4. ráno autobusem, návrat 26. 4. večer autobusem/vlakem

Studijní cesta do Vratislavi/Breslau/Wroclawi - významného evropského města tří kultur a tří identit. Do města výrazných scénických kvalit a parametrů. Smyslem a cílem cesty vedené renomovanou polonistkou z FF Masarykovy university v Brně, překladatelkou, autorkou a dramaturgyní Mgr. Renatou Putzlacher, Ph.D. a pedagogem DAMU, režisérem Mgr. Radovanem Lipusem, Ph.D., bude zkoumání současné Wroclawi nejen z hlediska mimořádného architektonického dědictví několika staletí, ale také současného divadelního dění v jednom z nejvýznamnějších polských kulturních center. Čeká nás scénologická procházka městem, při níž nebude chybět návštěva památky UNESCO - Haly Století a přilehlé kolonie WUWA a návštěva dvou aktuálních divadelních představení.

Literatura:
LIPUS, Radovan. Wroclaw - mikrokosmos střední Evropy. DISK 23, 2008, s. 69-82. ISSN 1213-8665.

Performances:
24.4. 19:00 Teatr Capitol.
25. 4. 19:00 Werner Schwab: Prezidentky. Režie Krystian Lupa. Teatr Polski, Scona na Świebodzkim.

10 stipendijních míst (příspěvek 1.960 CZK)

Za aktivní účast: 207WSA2 Workshop I. 2 - 2 kredity - zapíše katedra

Přihlášení: do 6. března 2020 na e-mail tereza.sieglova(zavinac)damu.cz, předmět: Wroclaw

Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D. (KTK) a doc. Vlasta Koubská (KS)

Duben 2020 (odjezd ráno, program a večer návštěva představení, nocleh, druhý den program a večer návrat)

V roce 2020 si slovenské profesionální divadlo připomíná 100 let od svého vzniku. U příležitosti tohoto výročí by Katedra scénografie ve spolupráci s Katedrou teorie a kritiky rády uspořádaly studijní cestu do Bratislavy. Na programu této cesty bude především komentovaná prohlídka výstavy Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia, kterou pořádá Slovenská národná galéria ke stému výročí narození profesora Vychodila (1920-2005). Vliv tohoto výtvarníka byl určující nejen pro vývoj slovenské scénografie druhé poloviny 20. století, ale i pro Vysokou školu múzických umění, kde se podílel na založení samostatné katedry scénografie a kde vychoval několik generací scénografů, s nimiž se v profesionálním divadle setkáváme dodnes. V průběhu výstavy by také doc. Koubská, která se podílela na přípravě výstavy, provedla přednášku o souvislosti díla Františka Tröstera a Ladislava Vychodila, určenou jak pro studenty tak pro veřejnost. Poté, v návaznosti na pracovní cesty Evy Kyselové v prosinci 2019, navštívíme Katedru divadelných štúdií a Katedru scénografie na VŠMU, kde proběhne jak setkání studentů, tak i diskuse pedagogů. Samozřejmou součástí studijní cesty bude i návštěva Slovenského národného divadla, jež v tomto roce slaví 100. výročí. Se studenty absolvujeme komentovanou prohlídku divadla a setkání s dramaturgyní této slovenské scény, Miriam Kičiňovou, jehož tématem by byla i spolupráce SND a VŠMU. Výběr konkrétní inscenace, kterou shlédneme, záleží na programu divadla a časových možnostech obou kateder k uspořádání cesty. V neposlední řadě jde o příležitost pro studenty obou kateder k tomu, aby se lépe poznali a navzájem konfrontovali své názory.

9 stipendijních míst za KTK (příspěvek 1.390 CZK)

Za účast: 1 kredit - 207WSA1 Workshop I. 1 - zapíše katedra

Přihlášení: do 15. března 2020 na e-mail: tereza.sieglova(zavinac)damu.cz

KDY KDO CO KDE
12.-14. prosince 2019 Věra Halamásková a Magdaléna Malinová, 2. roč. International Curatorial Campus in Cracow

Jagellonská univerzita
v Krakově

6. prosince 2019 Mgr. Ivana Vostárková Úvod do kultury sociální komunikace (workshop) DAMU
14.-15. listopadu 2019 doc. Kent Sjöström, Ph.D. (Malmö Theatre Academy, Švédsko) Embodied Criticality (a two day workshop in English) DAMU
8.-9. listopadu 2019 Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D. se studenty Berlín: Italianische Nacht - Ostermeier, Macbeth - Thalheimer Berlín
5.-6. listopadu 2019 prof. Jan Císař Kritický workshop. Zaostřeno na ND Brno ND Brno, DAMU
16. - 17. října 2019

prof. Katarzyna Osińska, Ph.D.

(Polská akademie věd ve Varšavě)

Tradice avantgardy: Malé divadelní skupiny v Rusku na začátku 20. století a o sto let později. Ideje a programy. DAMU
31. května 2019 - 2. června 2019

Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.
Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D.

Tereza Pavelková (2. roč. Ph.D.)
Eliška Raiterová (1. roč. MgA.)
Barbora Sedláková (1. roč. BcA.)
Róbert Štefančík (1. roč. BcA.)

Účast na konferenci Imponderabilia teatralne 2019 v Krakově s masterclass:
Main tendencies of non-fiction narratives in contemporary Czech and Slovak theatre
a příspěvky:
Political theatre of Rimini Protokoll
Gob Squad: Theatrical activities transcending into public space
Jiří Havelka and His Documentary Theatre
Non-fiction narratives in DISK Theatre

Jagellonská univerzita
v Krakově
(Polsko)
23. května 2019 Viktor Košut (KP DAMU) Smlouvy v praxi: autorskoprávní problematika 2 DAMU
30. dubna - 3. května 2019

dr. Monika Kwaśniewska
(Jagellonská univerzita v Krakově)

KLATA, FRLJIĆ AND CONTEMPORARY ACTOR
(One Lecture and Two Seminars Focused on Polish Theatre)
DAMU
4. a 5. dubna 2019 Katharina Schmitt (KTK DAMU) Prázdné a plné prostory

DAMU

22. března 2019 Viktor Košut (KP DAMU) Smlouvy v praxi: autorskoprávní problematika 1 DAMU
26.-27. listopadu 2018

prof. Jonathan Pitches
(University of Leeds)

‘Contrasting Modernities: Understanding Meyerhold and Michael Chekhov’s practice as Material culture’ DAMU
14.-15. května 2018 Wanda Swiatkowska, Ph.D. (Jagellonská univerzita v Krakově) Hamlet Williama Shakespeara v polském divadle po druhé světové válce DAMU
10.-11. května 2018 Agnieszka Wanicka, Ph.D. (Jagellonská univerzita v Krakově) Polská divadelní fotografie v dějinách DAMU
4.-8. prosince 2017 prof. Patrice Pavis (Francie) Workshop teorie a praxe adaptace: Příliš hlučná samota Studio Řetízek, DAMU
19.-21.dubna 2017 prof. Pavel Drábek (University of Hull) Divadelní překlad a adaptace Zasedačka, DAMU
25.-26. října 2016 prof. Monika Meister (Universität Wien) Historie a teorie postdramatického divadla Zasedačka, DAMU

.