Pro studenty

Studijní aktuality

19.05.2023

Studijní aktuality

Doporučení pro posuzování a užívání umělé inteligence (AI - Arteficial Intelligence)

 

19.05.2023

KTK - aktuality

Magisterské prezentace 22. 5. 23

 

17.05.2023

Jiná oznámení

Katedra teorie a kritiky a projekt KritiLab

14.04.2023

KTK - aktuality

DISK_USE Encyklopedie ničeho 16. dubna 2023

 

05.04.2023

Studijní aktuality

Vyhlášení tvůrčích a sociálních stipendií

 

24.03.2023

Studijní aktuality

Studující DAMU mohou zapisovat nový celofakultní modul ZÁKLADY SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ TECHNIKY

 

16.03.2023

KTK - aktuality

Výzva pro mladé dramatiky

 

28.02.2023

Studijní aktuality

Mezioborová projektová soutěž pro studenty: Studentská intermediální laboratoř

 

23.02.2023

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška MgA. Vladimíra Nováka, Ph.D.

 

09.02.2023

KTK - aktuality

Výstupy z projektu pro zajišťování kvality

 

08.02.2023

KTK - aktuality

Den otevřených dveří KTK

 

08.02.2023

KTK - aktuality

Online workshop Kdopak by se RIVu bál?

 

08.02.2023

KTK - aktuality

Nominujte na Cenu Evalda Schorma do 31. března 2023!

 

26.01.2023

Studijní aktuality

Vyhlášení soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru

 

24.01.2023

Studijní aktuality

Konzultační den katedry produkce pro uchazeče do bakalářského programu - 27. 1. 2023

 

24.01.2023

Studijní aktuality

Děkanské volno 15. 2. 2023 od 13:00 do 15:00

 

18.01.2023

Studijní aktuality

Diskuze o ds DISK/Jaký chceme DISK?

 

10.01.2023

Studijní aktuality

Harmonogram klauzur - zimní semestr 2022/2023

 

10.01.2023

Studijní aktuality

Vyhlášení 2. kola studentské grantové soutěže DAMU pro rok 2023

 

22.12.2022

KTK - aktuality

Magisterské prezentace 30. 1. 23

 

16.12.2022

Jiná oznámení

Výzva pro studenty DAMU na koncept inscenace pro děti od 5 let

 

29.11.2022

KTK - aktuality

DISK_USE RAF RAF RAF 6.12.2022 VE 21:30

 

29.11.2022

KTK - aktuality

DISK_USE KREV NA KRKU KOČKY 2.12.2022 VE 22:00

 

07.11.2022

Studijní aktuality

Okupační stávka DAMU za klima dne 15. a 16. listopadu 2022

 

02.11.2022

Studijní aktuality

Děkanské volno dne 23. 12. 2022

 

01.11.2022

Studijní aktuality

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 

26.10.2022

Studijní aktuality

PQ Studio Stage 2023 - Open call na projekty

 

18.10.2022

Studijní aktuality

Cena děkana 2022

 

12.10.2022

Studijní aktuality

Vyhlášení stipendií - podzim AR 2022/2023

 

10.10.2022

Studijní aktuality

Termíny promocí absolventů 2022

 

05.10.2022

Studijní aktuality

Děkanské volno dne 27. 10. 2022

 

04.10.2022

Studijní aktuality

Jak na založení souboru, propagaci projektu či fundraising? DAMU připravila konzultace studentských start-upů

 

26.09.2022

Studijní aktuality

Děkanské volno 3. 10. 2022 od 15:00 do 18:00

 

15.09.2022

Studijní aktuality

OPEN CALL NOC DIVADEL 2022

 

31.08.2022

Studijní aktuality

Elektronický zápis do vyššího ročníku

 

26.08.2022

KTK - aktuality

Divadelní festival Kutná Hora 2022

 

27.06.2022

Studijní aktuality

Vyhláška prorektorky pro vědecko-výzkumnou umělecko-výzkumnou činnost č. 2/2022

 

20.06.2022

Studijní aktuality

Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny na Divadelní fakultě AMU pro akademický rok 2022/2023

 

15.06.2022

Studijní aktuality

Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023

 

03.06.2022

Studijní aktuality

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a nenavazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2023/2024

 

18.05.2022

Studijní aktuality

VYHLÁŠKA PRODĚKANA PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI DAMU

 

17.05.2022

Studijní aktuality

Театральний факультет Академії виконавських мистецтв у Празі оголошує позачергові вступні випробування на 2022/23 навчальний рік для абітурієнтів з України.

 

17.05.2022

Studijní aktuality

Divadelní fakulta AMU v Praze vyhlásí mimořádné přijímací zkoušky pro akademický rok 2022/23 pro uchazeče z Ukrajiny

 

11.05.2022

Studijní aktuality

Franco-Czech research mobility: new call for projects

 

06.05.2022

Studijní aktuality

Konzultace pro uchazeče o studium v magisterském programu Produkce a management

 

13.04.2022

Studijní aktuality

Vyhlášení tvůrčích a sociálních stipendií

 

04.03.2022

Studijní aktuality

25. DIVADELNÍ FLORA - výzva pro studenty DAMU

 

02.03.2022

Studijní aktuality

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských programů pro akademický rok 2022/2023

 

28.02.2022

Studijní aktuality

Jak být oporou v těžké životní situaci?

 

08.02.2022

Studijní aktuality

Nový celofakultní předmět Profesní příprava k divadelní praxi

 

26.01.2022

Studijní aktuality

Pondělky o etické kultuře: přednášky s diskusí

13.01.2022

KTK - aktuality

ČASOPIS HYBRIS NOVÉ VYDÁNÍ

 

05.01.2022

Studijní aktuality

Konzultační den Katedry alternativního a loutkového divadla

 

18.12.2021

Studijní aktuality

Pokyny ke státním bakalářským a magisterským zkouškám v Akademickém roce  2021/2022

 

13.12.2021

KTK - aktuality

Tělo a filosofie - přednášky PhDr. Antonína Doláka, Ph. D. - záznamy

 

29.11.2021

Studijní aktuality

Děkanské volno 30. 11. 2021 od 16:00 do 19:00

 

26.11.2021

Studijní aktuality

Opatření děkana k provozu a fungování DAMU od 26. 11. 2021

 

12.11.2021

Studijní aktuality

Co dělat v případě výskytu onemocnění COVID-19 na DAMU

 

02.11.2021

Studijní aktuality

Cena děkana 2021

 

27.10.2021

Studijní aktuality

Děkanské volno 29. 10. 2021

 

06.10.2021

Studijní aktuality

Den otevřených dveří DAMU

 

06.10.2021

Studijní aktuality

Open Call // Divadlo a etika 2021

 

29.09.2021

Studijní aktuality

Nadační fond DAMU vyhlašuje výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

 

24.09.2021

Studijní aktuality

Slavnostní shromáždění akademické obce DAMU u příležitosti začátku akademického roku 2021/2022

 

21.09.2021

Studijní aktuality

Rektorské a děkanské volno

 

11.09.2021

KTK - aktuality

Podcast Obratle

 

28.07.2021

Studijní aktuality

OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AMU/DAMU OD 19. ČERVENCE 2021

 

27.07.2021

Studijní aktuality

Výnos děkana č. 1/2021 o stanovení poplatků za studium v cizím jazyce na DAMU

 

22.07.2021

KTK - aktuality

NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET – KOMUNIKACE V BEZPEČNÉM PROSTORU

 

14.07.2021

Studijní aktuality

Ne!musíš to vydržet – komunikace v bezpečném prostoru

 

05.07.2021

Studijní aktuality

Prohlášení vedení KALD DAMU k iniciativě NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

 

04.07.2021

Studijní aktuality

Stanovisko Akademického senátu DAMU k iniciativě Ne!Musíš to vydržet

 

02.07.2021

Studijní aktuality

Termíny promocí absolventů 2020 a 2021

 

02.07.2021

Studijní aktuality

Harmonogram akademického roku 2021/2022

 

01.07.2021

Studijní aktuality

Prohlášení vedení DAMU k inciativě #nemusistovydrzet

 

29.06.2021

Studijní aktuality

Vyhláška č. 1/2021 o zastupování a provozu DAMU v době hlavních prázdnin (1. 7. 2021– 31. 8. 2021)

 

29.06.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 1. července 2021

 

11.06.2021

Studijní aktuality

Rezidence v Paříži - OPEN CALL

 

07.06.2021

KTK - aktuality

Výsledky hodnotící komise DAMU ze dne 25.5.2021 pro KTK

 

21.05.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 24. května 2021

 

06.05.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 10. května 2021

 

23.04.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 26. dubna 2021

 

13.04.2021

Studijní aktuality

Konzultační den pro uchazeče do magisterského programu Produkce

06.04.2021

Studijní aktuality

Mimořádná stipendia v případě tíživé sociální situace v důsledku koronavirové pandemie - vyhlášení

 

30.03.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 29. března do 11. dubna 2021

 

16.03.2021

Studijní aktuality

Mimořádné opatření týkající se vstupu osob do budovy DAMU

 

01.03.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 28. února do 21. března 2021

27.01.2021

KTK - aktuality

Proměna státní zkoušky z teorie divadla na bakalářském stupni studia

 

11.09.2020

Studijní aktuality

Aktuální informace a opatření DAMU v souvislosti s COVID-19

 

01.09.2020

Studijní aktuality

NA KORONAVIRUS S ROZUMEM (slovo rektora)

 

31.08.2020

Jiná oznámení

Nové číslo časopisu Hybris.

31.08.2020

Studijní aktuality

Elektronický zápis do vyšších ročníků

 

04.03.2020

Studijní aktuality

Zrušení přednášek Univerzity 3. věku dne 9. března 2020

14.01.2020

KTK - aktuality

BE SpectACTive - hledají si aktivní mladí kritici/kritičky ke spolupráci na výběru inscenací pro Českou taneční platformu 2020

 

13.01.2020

KTK - aktuality

Ateliéry Viléma Štvaného - již 8.2.2020 s Kamilou Polívkovou a Antonínem Šilarem

 

04.12.2019

KTK - aktuality

Call for papers CZECH HISTORICAL AVANT-GARDE IN THE EUROPEAN CONTEXT Brno 2020

 

12.07.2019

Studijní aktuality

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2020/2021

 

09.06.2017

KTK - aktuality

Divadlo v české kultuře - ZS. Seznam primární a sekundární literatury

 

09.06.2017

KTK - aktuality

Divadlo v kontextu západní kultury II – ZS. Seznam primární a sekundární literatury

 

09.06.2017

KTK - aktuality

Dějiny divadla v kontextu západní kultury I – ZS. Seznam primární a sekundární literatury

 

dokumenty a formuláře


.