V. doktorandské sympozium v Telči 1.-2. listopadu 2019

Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně srdečně zve na V. doktorandské sympozium, které se koná  1. – 2. listopadu v Univerzitním centru Telč.
Sympozium je koncipováno jako mezioborové a je určeno postgraduálním studentům, kteří se ve svých výzkumech zabývají dramatem, divadlem, performativitou či teatralitou. Pozvání patří také odborníkům a pedagogům, jejichž účast je předpokladem pro různorodou diskusi nad prezentovanými tématy. 
Cílem sympozia je zmapovat alespoň částečně současné tendence v bádání
mladých vědců v oblasti teatrologie v tom nejširším slova smyslu a iniciovat
mezioborovou diskusi. 

Příspěvky: 
Délka příspěvku je stanovena na 20 minut. 
Pro účast na sympoziu není povinné mít příspěvek; rozmanitost příspěvků je
však žádoucí, aby byly splněny stanovené cíle sympozia. 

Přihlášky: 
K účasti na sympoziu se přihlašuje vyplněním formuláře Google, odkaz zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeSGMpt-jMEKHz9rAiegS_BBcsMz0VxFuzK0jkh8DqJS8s2A/viewform?usp=sf_link   Součástí přihlašovacího formuláře je i nahrání anotace příspěvku v rozsahu maximálně 300 znaků. Přihlašovat se můžete do 25. 9. 2019 

Registrační poplatek za účast na sympoziu je 800 Kč a zahrnuje ubytování v Univerzitním centru v Telči s plnou penzí (večeře, snídaně, oběd), občerstvení během konference a konferenční materiály.Poplatek prosím uhraďte elektronicky prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity: https://is.muni.cz/obchod/baleni/146870 . Přihláška je platná ve chvíli zaplacení registračního poplatku.

Více:  https://divadlo.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/v-doktorandske-sympozium-katedry-divadelnich-studii

24. září 2019

.