Účast na mezinárodní studentské konferenci v Krakově 16.-17. 5. 2020 či ve Lvově 1.-4. 4.2020, předběžné přihlášky do 24.1.2020

7. ročník mezinárodní studentské a doktorandské konference Imponderabilia Teatralne (PL, SK, HUN, UA, CZ), která se koná v Krakově v termínu 16.-17.5.2020, má letos jako téma „vyloučení“ v širokém významu slova. Rádi bychom navázali na úspěšnou účast naší katedry na konferenci v roce 2019!

The fourth international scientific and practical student conference: “Current issues of theatre history, theory and practice in the students and young scientists’ research” (1–4.04.2020, Lviv, Ukraine).
Basic questions:
1) Research into the history of theatre and its re-actualization in the present.
2) The modern theatrical process: mistakes, achievements, visions.
3) Cultural and social processes through the performative studies.
There are a discussion on the issues of contemporary theatre, workshops, attending performances of Lviv theatres and current art exibitions in museums in the program schedule. There is also the excursion – “Lviv – the city of theaters”.

Zjišťujeme předběžný zájem, abychom mohli požádat o podporu výjezdu. Zájemci o účast na konferenci, nechť píšou na e-mail tereza.sieglova@damu.cz do 24. ledna 2020, do předmětu e-mailu uveďte Konference Krakov nebo Konference Lvov.

14. leden 2020

.