Vyjádření stávajícího a nastupujícího vedoucího katedry scénografie ke studentské iniciativě NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

Výzva NTV je velmi závažný impuls pro řešení problémů fakulty. Nemyslím, že problém je v systému. Je to problém individuální a jako takový by měl být řešen. Proto podporuji vyšetření případů příslušnými orgány.
Nápad na ombudsmana je případný a již mnoho let funguje schránka na anonymní stížnosti na děkanátu. Nevím, s jakým výsledkem.

Výuka v minulých třech semestrech probíhala převážně online. Všechny nepřijatelné kontakty mohou být evidované v počítačích studentů. Nesnáším ponižování kohokoliv. Nejen studentů, ale i pedagogů, pracovníků administrativy i technického personálu.

V pátek 2. 7. v 9.30 požádala KS všechny studenty o zpětnou vazbu na iniciativu studentů NTV prostřednictvím anonymního dotazníku. Reakce soustředí tajemnice KS po návratu z dovolené v pondělí 12. 7. 2021.

Prof. Jan Dušek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení kolegové, členové akademického senátu,

téma, které otevřela studentská iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET je vážné a vzhledem k charakteru našeho povolání, citlivé. Vyžaduje důsledné, neunáhlené, objektivní kroky ze strany vedení kateder i vedení jednotlivých pedagogických a kulturních institucí. Jakákoliv forma nevhodného chování ze strany pedagoga vůči studentovi není přípustná. I když nastupuji do funkce vedoucího katedry scénografie v říjnu 2021, vyjadřuji touto cestou podporu všem obětem diskriminace a neetického jednání, a to nejen na uvedených katedrách/fakultách. Po svém nástupu do funkce podpořím konkrétní opatření k objektivnímu prošetření, vyřešení kritické situace na katedře scénografie v souladu s vedením fakulty, rektorátem a ostatními orgány AMU.

S pozdravem,
Doc. Mgr. Jan Štěpánek

 

13. červenec 2021

.