Produkce

bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Obor produkce na divadelní fakultě AMU připravuje studenty na profesionální působení v rámci provozování různých forem divadla, a to nejen ve znalostní rovině, ale i ve smyslu kreativního přístupu k této profesi, schopnostem iniciace umělecké činnosti, její reflexe a konstruktivní oponentuře.
Studijní plán bakalářského studia nabízí přednášky a (v převážné míře) semináře z oblasti teorie a historie divadla, ekonomie, práva, managementu nebo marketingu. Posluchači získají znalosti v oborech jako je řízení a provozování divadelních institucí i projektů, fundraising, propagace, teorie komunikace, propagace a PR, kulturní politika apod. a osvojí si organizační, komunikační a další dovednosti. Velký důraz je kladen na způsoby a možnosti praktického využití těchto znalostí v kontextu provozování umělecké činnosti, samozřejmě především divadla.

Profil absolventa

Absolvent oboru produkce je schopen zastávat většinu divadelních profesí v úsecích administrativních, ekonomických a provozních do úrovně středního managementu velkých repertoárových divadel nebo top managementu malých divadelních organizací.
Absolventi nejčastěji nacházejí uplatnění nejen v divadlech, ale v různých kulturních institucích jako vedoucí produkčních týmů, manažeři divadelních souborů nebo projektů, vedoucí obchodních nebo kontaktních (marketingových) oddělení nebo fundraiseři, ale i jako iniciátoři, manažeři a administrátoři nezávislé divadelní tvorby (producenti).

Garant

MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: michal.laznovsky@damu.cz
Web: http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-produkce/pedagogove/mga-michal-laznovsky
Telefon: 234 244 260

Pracoviště: Katedra produkce DAMU

Konzultační hodiny:
Konzultační hodiny v rozmezí Po - Pá 9 - 17 hod po domluvě prostřednictvím chatu v MS Teams.
Detail osoby
FOTO MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.


.