Rozvrhy podle studijních oborů

Rozvrhové kalendáře pro akademický rok 2022/2023.

Produkce - bakalářský obor

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Rozvrh 1. ročníku BA

Rozvrhový kalendář 1. ročníku BA oboru produkce na DAMU pro akademický rok 2022/2023.

Rozvrh 2. ročníku BA

Rozvrhový kalendář 2. ročníku BA oboru produkce na DAMU pro letní semestr 2022/2023.

Rozvrh 3. ročníku BA

Rozvrhový kalendář 3. ročníku BA oboru produkce na DAMU pro letní semestr 2022/2023.

Produkce - magisterský obor

1. ročník - Management umění
1. ročník - Producentství
2. ročník

Rozvrh 1. ročníku MA - Management a umění

Rozvrhový kalendář 1. ročníku MA oboru produkce na DAMU pro akademický rok 2022/2023.

Rozvrh 1. ročníku MA - Producentství

Rozvrhový kalendář 1. ročníku MA oboru produkce na DAMU pro akademický rok 2022/2023.

Rozvrh 2. ročníku MA

Rozvrhový kalendář 2. ročníku MA oboru produkce na DAMU pro akademický rok 2022/2023.

Přehled důležitých termínů

 


.