Pro studenty

Studijní aktuality

27.06.2022

Studijní aktuality

Vyhláška prorektorky pro vědecko-výzkumnou umělecko-výzkumnou činnost č. 2/2022

 

24.06.2022

KP - aktuality

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do MAGISTERSKÉHO programu

 

20.06.2022

KP - aktuality

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do MAGISTERSKÉHO programu

 

20.06.2022

Studijní aktuality

Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny na Divadelní fakultě AMU pro akademický rok 2022/2023

 

15.06.2022

Studijní aktuality

Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023

 

14.06.2022

Jiná oznámení

Zemřel televizní publicista, dramaturg a pedagog Katedry produkce Jiří Pittermann

 

10.06.2022

KP - aktuality

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do MAGISTERSKÉHO programu

 

03.06.2022

Studijní aktuality

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a nenavazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2023/2024

 

25.05.2022

KP - aktuality

Prezentace magisterských projektů - 1. a 2. 6. 2022

 

18.05.2022

Studijní aktuality

VYHLÁŠKA PRODĚKANA PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI DAMU

 

17.05.2022

Studijní aktuality

Театральний факультет Академії виконавських мистецтв у Празі оголошує позачергові вступні випробування на 2022/23 навчальний рік для абітурієнтів з України.

 

17.05.2022

Studijní aktuality

Divadelní fakulta AMU v Praze vyhlásí mimořádné přijímací zkoušky pro akademický rok 2022/23 pro uchazeče z Ukrajiny

 

11.05.2022

Studijní aktuality

Franco-Czech research mobility: new call for projects

 

06.05.2022

Studijní aktuality

Konzultace pro uchazeče o studium v magisterském programu Produkce a management

 

02.05.2022

KP - aktuality

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do BAKALÁŘSKÉHO programu

 

13.04.2022

Studijní aktuality

Vyhlášení tvůrčích a sociálních stipendií

 

04.03.2022

Studijní aktuality

25. DIVADELNÍ FLORA - výzva pro studenty DAMU

 

02.03.2022

Studijní aktuality

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských programů pro akademický rok 2022/2023

 

28.02.2022

Studijní aktuality

Jak být oporou v těžké životní situaci?

 

08.02.2022

Studijní aktuality

Nový celofakultní předmět Profesní příprava k divadelní praxi

 

28.01.2022

KP - aktuality

Přípravný kurz pro uchazeče do bakalářského programu proběhne ONLINE

 

28.01.2022

KP - aktuality

Konzultační den katedry produkce pro uchazeče do bakalářského programu

 

26.01.2022

Studijní aktuality

Pondělky o etické kultuře: přednášky s diskusí

05.01.2022

Studijní aktuality

Konzultační den Katedry alternativního a loutkového divadla

 

18.12.2021

Studijní aktuality

Pokyny ke státním bakalářským a magisterským zkouškám v Akademickém roce  2021/2022

 

29.11.2021

Studijní aktuality

Děkanské volno 30. 11. 2021 od 16:00 do 19:00

 

26.11.2021

Studijní aktuality

Opatření děkana k provozu a fungování DAMU od 26. 11. 2021

 

12.11.2021

Studijní aktuality

Co dělat v případě výskytu onemocnění COVID-19 na DAMU

 

02.11.2021

Studijní aktuality

Cena děkana 2021

 

27.10.2021

Studijní aktuality

Děkanské volno 29. 10. 2021

 

06.10.2021

Studijní aktuality

Den otevřených dveří DAMU

 

06.10.2021

Studijní aktuality

Open Call // Divadlo a etika 2021

 

29.09.2021

Studijní aktuality

Nadační fond DAMU vyhlašuje výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

 

24.09.2021

Studijní aktuality

Slavnostní shromáždění akademické obce DAMU u příležitosti začátku akademického roku 2021/2022

 

21.09.2021

Studijní aktuality

Rektorské a děkanské volno

 

28.07.2021

Studijní aktuality

OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AMU/DAMU OD 19. ČERVENCE 2021

 

27.07.2021

Studijní aktuality

Výnos děkana č. 1/2021 o stanovení poplatků za studium v cizím jazyce na DAMU

 

14.07.2021

Studijní aktuality

Ne!musíš to vydržet – komunikace v bezpečném prostoru

 

05.07.2021

Studijní aktuality

Prohlášení vedení KALD DAMU k iniciativě NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

 

04.07.2021

Studijní aktuality

Stanovisko Akademického senátu DAMU k iniciativě Ne!Musíš to vydržet

 

02.07.2021

Studijní aktuality

Termíny promocí absolventů 2020 a 2021

 

02.07.2021

Studijní aktuality

Harmonogram akademického roku 2021/2022

 

01.07.2021

Studijní aktuality

Prohlášení vedení DAMU k inciativě #nemusistovydrzet

 

29.06.2021

Studijní aktuality

Vyhláška č. 1/2021 o zastupování a provozu DAMU v době hlavních prázdnin (1. 7. 2021– 31. 8. 2021)

 

29.06.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 1. července 2021

 

25.06.2021

KP - aktuality

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do magisterského programu

 

11.06.2021

Studijní aktuality

Rezidence v Paříži - OPEN CALL

 

21.05.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 24. května 2021

 

06.05.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 10. května 2021

 

23.04.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 26. dubna 2021

 

13.04.2021

Studijní aktuality

Konzultační den pro uchazeče do magisterského programu Produkce

12.04.2021

KP - aktuality

Konzultace pro uchazeče do magisterského programu KATEDRY PRODUKCE DAMU - 16. 4. 2021 ONLINE

 

06.04.2021

Studijní aktuality

Mimořádná stipendia v případě tíživé sociální situace v důsledku koronavirové pandemie - vyhlášení

 

30.03.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 29. března do 11. dubna 2021

 

16.03.2021

Studijní aktuality

Mimořádné opatření týkající se vstupu osob do budovy DAMU

 

01.03.2021

Studijní aktuality

Provoz a fungování DAMU od 28. února do 21. března 2021

22.12.2020

KP - aktuality

Přípravný kurz pro uchazeče o studium v bakalářském programu Katedry produkce DAMU- 15. a 16. 1. 2021.

 

23.11.2020

KP - aktuality

Konzultační den Katedry produkce DAMU

 

06.10.2020

KP - aktuality

PERFORMING ARTS MANAGEMENT SYMPOSIUM (PAMS 2020) - 16/10/2020

 

11.09.2020

Studijní aktuality

Aktuální informace a opatření DAMU v souvislosti s COVID-19

 

01.09.2020

Studijní aktuality

NA KORONAVIRUS S ROZUMEM (slovo rektora)

 

31.08.2020

Studijní aktuality

Elektronický zápis do vyšších ročníků

 

18.08.2020

Jiná oznámení

Dotazníkové šetření „kultura online“

21.05.2020

Jiná oznámení

Aktuální informace k mezinárodnímu kongresu ENCATC 2020

04.03.2020

Studijní aktuality

Zrušení přednášek Univerzity 3. věku dne 9. března 2020

14.10.2019

KP - aktuality

PERFORMING ARTS MANAGEMENT SYMPOSIUM (PAMS 2019) - 6/11 - 7/11/2019

 

29.07.2019

KP - aktuality

Mezinárodní workshop „Divadelní technici bez hranic”

 

12.07.2019

Studijní aktuality

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2020/2021

 

15.04.2019

KP - aktuality

Aktuální výzvy Evropské sítě pro kulturní management a kulturní politiku ENCATC

 

19.11.2018

KP - aktuality

Sympozium 2018 - Festival Management

 

Dokumenty a formuláře

Studijní oddělení
Státní závěrečné zkoušky
Magisterské projekty

Důležité dokumenty a formuláře


Státní závěrečné zkoušky


Prezentace magisterských projektů KP
.