Dramaturgie činoherního divadla

navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 1.6.2022). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Dvouleté studium dramaturgie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to autorské, překladatelské nebo upravovatelské. Stejně tak je zaměřeno na rozvíjení schopnosti spolupráce s režisérem a hereckým souborem, s cílem výrazně se podílet na inscenaci jednoaktové a v závěru studia celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nároků profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro svou profesi, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopni tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním.

Profil absolventa

Magistr oboru dramaturgie musí být schopen jak samostatné tvorby, tak intenzivní spolupráce s režisérem na přípravě a zkoušení celovečerní hry pro absolventské představení v Disku. Součástí jeho dovedností musí být i schopnost reflektovat specifické problémy dramaturgie a režie v magisterské písemné práci na odpovídající teoretické úrovni. Musí zvládnout profesionální základy dramaturgické práce nejen v divadle, ale také v ostatních mediích, rozhlase, televizi, orientovat se v produkci, organizaci a řízení divadla. Ve všech těchto oblastech může najít budoucí profesionální uplatnění.

Garant

prof. PhDr. Daria ULLRICHOVÁ

Odborný projektový pracovník, Profesor - vedoucí kabinetu

E-mail: daria.ullrichova@damu.cz
Telefon: 234 244 221

Pracoviště: Katedra činoherního divadla#Odd. OPVV DAMU
Detail osoby
Bez obrázku


.