Režie činoherního divadla

navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 1.6.2022). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Dvouleté studium režie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to s cílem dospět od inscenování kratších dramatických útvarů až k režii celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nárokům profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro své profese, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopni tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním.

Profil absolventa

Magistr oboru režie musí být schopen samostatné tvorby a dokáže nastudovat celistvý jevištní tvar na příslušné umělecké a profesionální úrovni. Součástí jeho dovedností musí být i schopnost reflektovat specifické problémy režie v magisterské písemné práci na odpovídající teoretické úrovni. Musí zvládnout profesionální základy režijní práce nejen v divadle, ale také v ostatních mediích, rozhlase, televizi, dokáže se orientovat v produkci, organizaci a řízení divadla. Ve všech těchto oblastech může najít budoucí profesionální uplatnění.

Garant

doc. MgA. Jakub KORČÁK

Dohody - provoz-THP, Docent - vedoucí kabinetu

E-mail: jakub.korcak@damu.cz
Telefon: 234 244 205

Pracoviště: Odd. OPVV DAMU#Katedra činoherního divadla#Sekretariát HAMU
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Jakub KORČÁK


.