Studenti programu "Režie-dramaturgie činoherního divadla"

bakalářský



Ostatní programy

Dramaturgie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 6

Herectví činoherního divadla

magisterský
počet studentů: 36

Herectví činoherního divadla

magisterský
počet studentů: 28

Režie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 10

Režie-dramaturgie činoherního divadla

bakalářský
počet studentů: 7



.