Psychosomatika a Pohyb

Sborník ze seminářů z 30. 10. 2006 a 16. 11. 2007, které uspořádal Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU ve spolupráci s Katedrou autorské tvorby a pedagogiky. Vydala Akademie múzických umění v Praze, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU v roce 2008. Redakce Michal Čunderle, Zdena Kratochvílová, Hana Malaníková a Irena Puliucarová. Vydání první. ISBN 978-80-7331-135-3


Přílohy:

PSYCHOSOMATIKAaPOHYB.pdf (1.1 MB).