NOVÝ TERMÍN 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PRAGRAM ČINOHERNÍ REŽIE-DRAMATURGIE

Přijímací komise stanovila nový termín na 16. 3. 2021. Uchazeči dostanou pozvánku a instrukce k 1. kolu emailem.

24. únor 2021

.