Studenti programu "Authorial Acting"

navazující magisterský
Ostatní programy

Authorial Acting

bakalářský
počet studentů: 2

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

doktorský
počet studentů: 15

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

navazující magisterský
počet studentů: 13.